ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου πρόκειται να πραγματοποιηθούν την Κυριακή 30/1/2022 μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου (Βασ. Σοφίας & Ριζάρη 2), με απ’ευθείας σύνδεση με το παράρτημα Λάρισας και με δυνατότητα online παρακολούθησης μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό (άρθρο 11), το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Συλλόγου είναι επταμελές και σε αυτό δύνανται να συμμετέχουν έως τρείς (3) εν ενεργεία συνάδελφοι. Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (ΕΟΕ) είναι τριμελής (άρθρο 20 καταστατικού) και σε αυτή μπορεί να συμμετέχει ένας (1) εν ενεργεία συνάδελφος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο ικανός αριθμός εν ενεργεία συναδέλφων οι θέσεις καταλαμβάνονται από αποστράτους.

Επίσης προβλέπεται (άρθρο 30), η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα δύο αιρετά όργανα του συλλόγου (ΔΣ – ΕΟΕ) να έχει ολοκληρωθεί 10 ημέρες πριν τη διενέργεια των αρχαιρεσιών. Επειδή όμως υπάρχει θέμα αργοπορίας των επιστολικών ψήφων με το ταχυδρομείο, η ημερομηνία αυτή μεταβάλλεται και για την τελική υποβολή υποψηφιοτήτων ορίζεται η 15η  Ιανουαρίου 2022.

Για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών πρέπει να έχει υποβληθεί ικανός αριθμός υποψηφιοτήτων που είναι :

α. Για την εκλογή ΔΣ τουλάχιστον δώδεκα (12) υποψηφιότητες εκ των οποίων οι έξι (6) υποχρεωτικά αποστράτων.

β. Για την εκλογή ΕΟΕ τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2)  αποστράτων .

 

Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ικανός αριθμός υποψηφιοτήτων τότε η Γενική Συνέλευση δύναται να προτείνει ικανό αριθμό υποψηφιοτήτων για τη συμπλήρωση του ανωτέρω ικανού αριθμού υποψηφιοτήτων με την αποδοχή των προτεινομένων.

 

Κατόπιν τούτων, όσοι συνάδελφοι (εν ενεργεία και απόστρατοι) επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες για ανάδειξη του νέου ΔΣ και της νέας ΕΟΕ οφείλουν να υποβάλλουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected] αίτηση υποψηφιότητας έως 15 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00, όπως το συνημμένο έντυπο. Διευκρινίζεται ότι υπάρχει δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας και για τα δύο όργανα του συλλόγου (ΔΣ -ΕΟΕ).

Τονίζεται ότι μέλη του συλλόγου που δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα μέχρι και την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης (άρθρα 26, 27, 29 καταστατικού) δεν μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επί της διαδικασίας των αρχαιρεσιών, μπορείτε να ανατρέξετε στο καταστατικό του συλλόγου.

Σημειώνεται ότι εφόσον απαιτηθεί, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση για διευκρίνιση θεμάτων που αφορούν την εκλογική διαδικασία.

 

 

Εκ μέρους του ΔΣ

Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 8-12-2021

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΑΣ 8-12-2021