Επιστολή ΕΣΜΑ προς την ΕΛΣΤΑΤ

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατόπιν της επιστολής του ΔΣ του ΕΣΜΑ προς την ΕΛΣΤΑΤ, η οποία και ακολουθεί την παρούσα ανάρτηση, υπήρξε άμεση ανταπόκριση και το τμήμα “ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΑ)” έχει προστεθεί στις επιλογές απογραφής του Δελτίου Π-1.2 που αφορά στην απογραφή ατόμων.

Σας προτρέπουμε να ενημερώσετε την απογραφή σας χρησιμοποιώντας την επιλογή της ΣΜΑ.

Με εκτίμηση,
Εκ του ΔΣ του ΕΣΜΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΛΣΤΑΤ