Ιστορικό του Συλλόγου

Καλώς ήρθατε στον ιστοχώρο του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας.

Μέσα σε αυτόν θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες γύρω από το σύλλογο, τις δραστηριότητες του, καθώς και εργαλεία ενημέρωσης και συνεργασίας μεταξύ των μελών του.

Μέλη του συλλόγου είναι όλοι οι εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί της Σχολής Ικάρων Μηχανικοί (ΣΜΑ), από την οποία αποφοιτούν οι αξιωματικοί ειδικότητας Μηχανικού, Ηλεκτρονικού/Τηλεπικοινωνιών και Εγκαταστάσεων της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και άλλων χωρών.

Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1981 και σκοπός του είναι η επαγγελματική και επιστημονική αναγνώριση και κατοχύρωση των μελών του,η ανύψωση και προβολή τους, η ανάπτυξη αισθήματος αλληλεγγύης και συναδέλφωσης, καθώς και η προσφορά επιστημονικής και γενικά τεχνολογικής βοήθειας για την πρόοδο του επιστημονικού και ειδικότερα του αεροπορικού τομέα.

Σκοπός του Συλλόγου

Σκοπός του συλλόγου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΕΣΜΑ) σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού είναι :

  • Η οργανωμένη και συντονισμένη προσπάθεια των μελών του Συλλόγου για την επαγγελματική και επιστημονική αναγνώριση και καταξίωση αυτών.
  • Η ανύψωση και προβολή των μελών καθώς και η προάσπιση των ηθικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων αυτών.
  • Η ενδυνάμωση της ενότητας και η ανάπτυξη στενών δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφικότητας καθώς και η ανύψωση – καλλιέργεια του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών.
  • Η ανύψωση του επιστημονικού επιπέδου των μελών; η βελτίωση της επιστημονικής κατάρτισης αυτών και η προσφορά επιστημονικής και τεχνολογικής βοήθειας όπου απαιτείται, για την πρόοδο του αεροπορικού τομέα.
  • Η αδέσμευτη και αξιόπιστη διαμόρφωση και διατύπωση δημόσιου λόγου και τεκμηριωμένης γνώμης, είτε απ’ ευθείας, είτε διά του τύπου, σε θέματα που απασχολούν ή ανακύπτουν στον Ελλαδικό χώρο (κρατικοί ή ιδιωτικοί φορείς) και ιδιαίτερα στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας και απορρέουν από την αποκτηθείσα από τα μέλη του ειδικότητα, εξειδίκευση και εμπειρία.
  • Η λειτουργία του ως δεξαμενή επιστημονικού δυναμικού απόστρατων στελεχών που μέσα από αμοιβαία συμφωνημένες διαδικασίες και σε συνεργασία με τα εν ενεργεία στελέχη -μέλη του Συλλόγου, να μπορεί να συνεχίσει δημιουργικά την προσφορά στην ΠΑ, δίνοντας δυνατότητα συνέχισης της αξιοποίησης της επένδυσης που έχει πραγματοποιήσει η Π Α στα στελέχη αυτά.

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Κουτρας της 29ης
Νικόλαος Μαργαρίτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Μαργαρίτης της 32ης
Βασίλειος Μηλιώτης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βασίλειος Μηλιώτης της 52ης

ΤΑΜΙΑΣ

Ιωάννης Μητράκης της 32ης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κωνσταντίνος Ζηκίδης της 41ης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Νεκτάριος – Δημήτριος Καρράς της 61ης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δημήτριος Μπακάλης της 36ης

Σύνθεση Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου

Πρόεδρος

Γεώργιος Βορρόπουλος της 30ης

Μέλος

Κωνσταντίνος Ζαγγογιάννης της 29ης ΣΜΑ

Μέλος

Μιχαήλ Κυριακίδης της 34ης ΣΜΑ