Ο Σύλλογος

Ιστορικό του Συλλόγου

Καλώς ήρθατε στον ιστοχώρο του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας.

Μέσα σε αυτόν θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες γύρω από το σύλλογο, τις δραστηριότητες του, καθώς και εργαλεία ενημέρωσης και συνεργασίας μεταξύ των μελών του.

Μέλη του συλλόγου είναι όλοι οι εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί της Σχολής Ικάρων Μηχανικοί (ΣΜΑ), από την οποία αποφοιτούν οι αξιωματικοί ειδικότητας Μηχανικού, Ηλεκτρονικού/Τηλεπικοινωνιών και Εγκαταστάσεων της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και άλλων χωρών.

Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1981 και σκοπός του είναι η επαγγελματική και επιστημονική αναγνώριση και κατοχύρωση των μελών του,η ανύψωση και προβολή τους, η ανάπτυξη αισθήματος αλληλεγγύης και συναδέλφωσης, καθώς και η προσφορά επιστημονικής και γενικά τεχνολογικής βοήθειας για την πρόοδο του επιστημονικού και ειδικότερα του αεροπορικού τομέα.

Σκοπός του Συλλόγου

Σκοπός του συλλόγου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΕΣΜΑ) σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού είναι :

 • Η οργανωμένη και συντονισμένη προσπάθεια των μελών του Συλλόγου για την επαγγελματική και επιστημονική αναγνώριση και καταξίωση αυτών.
 • Η ανύψωση και προβολή των μελών καθώς και η προάσπιση των ηθικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων αυτών.
 • Η ενδυνάμωση της ενότητας και η ανάπτυξη στενών δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφικότητας καθώς και η ανύψωση – καλλιέργεια του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών.
 • Η ανύψωση του επιστημονικού επιπέδου των μελών; η βελτίωση της επιστημονικής κατάρτισης αυτών και η προσφορά επιστημονικής και τεχνολογικής βοήθειας όπου απαιτείται, για την πρόοδο του αεροπορικού τομέα.
 • Η αδέσμευτη και αξιόπιστη διαμόρφωση και διατύπωση δημόσιου λόγου και τεκμηριωμένης γνώμης, είτε απ’ ευθείας, είτε διά του τύπου, σε θέματα που απασχολούν ή ανακύπτουν στον Ελλαδικό χώρο (κρατικοί ή ιδιωτικοί φορείς) και ιδιαίτερα στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας και απορρέουν από την αποκτηθείσα από τα μέλη του ειδικότητα, εξειδίκευση και εμπειρία.
 • Η λειτουργία του ως δεξαμενή επιστημονικού δυναμικού απόστρατων στελεχών που μέσα από αμοιβαία συμφωνημένες διαδικασίες και σε συνεργασία με τα εν ενεργεία στελέχη -μέλη του Συλλόγου, να μπορεί να συνεχίσει δημιουργικά την προσφορά στην ΠΑ, δίνοντας δυνατότητα συνέχισης της αξιοποίησης της επένδυσης που έχει πραγματοποιήσει η Π Α στα στελέχη αυτά.

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Βασίλης Υφαντής  (29ης ΣΜΑ)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Δημήτρης Μπακάλης (36ης ΣΜΑ)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 • Νικόλαος Μπόσινας  (44ης ΣΜΑ)

ΤΑΜΙΑΣ

 • Νεκτάριος – Δημήτριος Καρράς  (61ης ΣΜΑ)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 • Γιώργος Βορρόπουλος (30η ΣΜΑ)

 • Παναγιώτης Δήμου (39ης ΣΜΑ)

 • Νικόλαος Μαργαρίτης (32α ΣΜΑ)

Σύνθεση Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου

 • Πρόεδρος

   Κούτρας Ιωάννης (29ης ΣΜΑ)

 • Μέλος

   Λέλλας Αχιλέας (27ης ΣΜΑ)

 • Μέλος

   Καραμάνος Ιωάννης (29ης ΣΜΑ)


Καταστατικό Συλλόγου

Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας