Αίτηση Εγγραφής Μέλους

  1. Με την παρούσα φόρμα, αιτούμαι την εγγραφή μου ως τακτικό μέλος του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ)
  2. Δηλώνω ότι, έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι το Καταστατικό του Συλλόγου και αναλαμβάνω την υποχρέωση τήρησης των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεων που απορρέουν από αυτό.
  3. Γνωρίζω ότι, για την ενεργοποίηση της εγγραφής μου θα πρέπει να καταθέσω στο Σύλλογο, το συντομότερο δυνατό, το ποσό των 20 € για την συνδρομή του τρέχοντος έτους.
  4. Αποδέχομαι την τήρηση των στοιχείων μου από τον Επιστημονικό Σύλλογο Μηχανικών Αεροπορίας και για οποιαδήποτε μεταβολή θα ενημερώνω τον σύλλογο.

Τραπεζικός λογαριασμός Eurobank:

  • ΙΒΑΝ: GR6602600910000770100122969
  • Όνομα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Τραπεζικός λογαριασμός Πειραιώς:

  • IBAN: GR0201715790 006579151446388 
  • Όνομα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Σημπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

0/60
0/60
0/60
0/15
0/20
0/20
0/10
0/5
0/80
0/50

Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά.