ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Οι αρχαιρεσίες του συλλόγου, όπως έχει προαναγγελθεί σε αυτό το άρθρο, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 1/12/19 μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στην αίθουσα του 7ου ορόφους της ΕΑΑΑ (Χαλκολονδύλη 5, Πλ. Κάνιγγος).

Σύμφωνα με το νέο καταστατικό (άρθρο 11) το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Συλλόγου είναι επταμελές και σε αυτό δύνανται να συμμετέχουν έως τρείς (3) εν ενεργεία συνάδελφοι. Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (ΕΟΕ) είναι τριμελής (άρθρο 20 καταστατικού) και σε αυτή μπορεί να συμμετέχει ένας (1) εν ενεργεία συνάδελφος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο ικανός αριθμός εν ενεργεία συναδέλφων οι θέσεις καταλαμβάνονται από αποστράτους.

Σύμφωνα επίσης με το νέο καταστατικό (άρθρο 30) προβλέπεται η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα δύο αιρετά όργανα του συλλόγου (ΔΣ – ΕΟΕ) να έχει ολοκληρωθεί 10 ημέρες πριν τη διενέργεια των αρχαιρεσιών ήτοι μέχρι 21/11/19.

Για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών πρέπει να έχει υποβληθεί ικανός αριθμός υποψηφιοτήτων που είναι:

  1. Για την εκλογή ΔΣ τουλάχιστον δώδεκα (12) υποψηφιότητες εκ των οποίων οι έξι (6) υποχρεωτικά αποστράτων.
  2. Για την εκλογή ΕΟΕ τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2)  αποστράτων .

Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ικανός αριθμός υποψηφιοτήτων τότε η Γενική Συνέλευση δύναται να προτείνει ικανό αριθμό υποψηφιοτήτων για τη συμπλήρωση του ανωτέρω ικανού αριθμού υποψηφιοτήτων με την αποδοχή των προτεινομένων

Κατόπιν τούτων όσοι συνάδελφοι (εν ενεργεία και απόστρατοι) επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες για ανάδειξη του νέου ΔΣ και της νέας ΕΟΕ οφείλουν να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] αίτηση υποψηφιότητας έως 21 Νοέμβριου 2019 και ώρα 15:00, όπως το έντυπο από εδώ. Διευκρινίζεται ότι υπάρχει δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας και για τα δύο όργανα του συλλόγου (ΔΣ -ΕΟΕ).

Τονίζεται ότι μέλη του συλλόγου που δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα μέχρι και την ημερομηνία τέλεσης των αρχαιρεσιών (άρθρα 26, 27, 29 καταστατικού) δεν μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επι της διαδικασίας των αρχαιρεσιών, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του συλλόγου  esma.gr στο καταστατικό του συλλόγου.

Σημειώνεται ότι εφόσον απαιτηθεί, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση για διευκρίνιση θεμάτων που αφορούν την εκλογική διαδικασία.

Με εκτίμηση
Το ΔΣ