ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 34 του νέου καταστατικού προβλέπεται η δημιουργία μητρώου μελών του συλλόγου. Επίσης, λόγω του μεγάλου χρόνου που υπήρξε από τη τελευταία γενική συνέλευση του συλλόγου, αλλά και τη μη καταβολή ετησίων συνδρομών από μέλη του συλλόγου, και σύμφωνα με το άρθρο 7 του νέου καταστατικού, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κατ’ ουσία και κατά τύπο εγγεγραμμένα ενεργά μέλη του συλλόγου.

Κατόπιν τούτων όσοι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών της ΣΙ (ΣΜΑ) η με καθ΄ οιονδήποτε τρόπο μεταταχθέντες στο σώμα των Μηχανικών κατά το άρθρο 4 του καταστατικού, επιθυμούν την επανεγγραφή / εγγραφή τους στο σύλλογο παρακαλούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση εγγραφής, που μπορούν να κατεβάσουν από εδώ, στη διεύθυνση [email protected] ή και αυτοπροσώπως κατά την ημέρα της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) της 1/12/19 που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του 7ου ορόφου της ΕΑΑΑ (οδός Χαλκοκονδύλη 5 , Πλατεία Κάνιγγος) και ώρα 10:00.

Τονίζεται ότι μέλη του συλλόγου που δεν θα είναι οικονομικά τακτοποιημένα μέχρι την ημερομηνία τέλεσης της ΓΣ και αρχαιρεσιών (άρθρα 26, 27, 29 καταστατικού) δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες.

Επίσης, με σχετική απόφαση του ΔΣ του συλλόγου σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού, καθορίζεται η εγγραφή και η ετήσια συνδρομή για το διάστημα από 1/12/19 – 31/12/2020 στο συνολικό ποσό των 25 € (4 € η εγγραφή 20 € η ετήσια συνδρομή 2020 και 1 € η συνδρομή μηνός Δεκεμβρίου 2019).

Η καταβολή του ανωτέρω ποσού μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και την ημέρα τέλεσης της ΓΣ είτε αυτοπροσώπως με μετρητά στον Ταμία του συλλόγου κ. Ν. Μαργαρίτη, είτε ηλεκτρονικά μέσω Paypal στη διεύθυνση [email protected].

Διευκρινίζεται ότι η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί ανά πάσα στιγμή ηλεκτρονικά (συστήνεται για αποφυγή καθυστερήσεων την ημέρα διεξαγωγής της ΓΣ) και η καταβολή του ποσού των 25 € να γίνει ανεξάρτητα, μέχρι και την ημέρα τέλεσης της ΓΣ.

Πέραν των ανωτέρω όποιο μέλος του Συλλόγου επιθυμεί να συμβάλλει στην οικονομική ενίσχυσή του, δύναται να καταβάλλει ποσό μεγαλύτερο των 25 € σύμφωνα με το άρθρο 32 του καταστατικού.

Με εκτίμηση
Το ΔΣ του ΕΣΜΑ