ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 1-ΔΕΚ-2019

Σε συνέχεια της από 1 Οκτωβρίου 2019 ανακοίνωσης με θέμα  «Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης» , της από 21 Οκτωβρίου 2019 ανακοίνωσης με θέμα «Υποβολή Υποψηφιοτήτων για Αρχαιρεσίες Συλλόγου» και των άρθρων 29, 30 και 31 του καταστατικού του Συλλόγου, σας γνωρίζεται ότι Υποψήφιοι για τις αρχαιρεσίες της 1ης Δεκεμβρίου 2019 για το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (ΕΟΕ) είναι οι κάτωθι συνάδελφοι κατά αλφαβητική σειρά.

Α. Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Βιδάλης Νικόλαος της 58 ΣΜΑ, εν ενεργεία ΜΑ
 2. Ζαμπακόλας Δημήτριος της 44 ΣΜΑ, εν ενεργεία ΜΗ/ΕΠ
 3. Ζηκίδης Κωνσταντίνος της 41 ΣΜΑ, εν ενεργεία ΜΗ
 4. Καρράς Νεκτάριος – Δημήτριος της 61 ΣΜΑ, εν ενεργεία ΜΑ
 5. Κούκκος Ιωάννης της 49 ΣΜΑ, εν αποστρατεία ΜΗ
 6. Κούτρας Ιωάννης της 29 ΣΜΑ, εν αποστρατεία ΜΗ
 7. Κυριακίδης Μιχαήλ της 34 ΣΜΑ, εν αποστρατεία ΜΕ
 8. Κωνσταντόπουλος Μιχαήλ της 40 ΣΜΑ, εν αποστρατεία ΜΕ
 9. Μαργαρίτης Νικόλαος της 32 ΣΜΑ, εν αποστρατεία ΜΗ
 10. Μηλιώτης Βασίλειος της 52 ΣΜΑ, εν αποστρατεία ΜΗ
 11. Μητράκης Ιωάννης της 32 ΣΜΑ, εν αποστρατεία ΜΗ
 12. Μπακάλης Δημήτριος της 36 ΣΜΑ, εν ενεργεία ΜΑ
 13. Μπόσινας Νικόλαος της 44 ΣΜΑ, εν αποστρατεία ΜΑ
 14. Τσάκαλου Πολυξένη (Τζένη) της 54 ΣΜΑ, εν αποστρατεία ΜΑ
 15. Τσαπάρας Κωνσταντίνος της 31 ΣΜΑ, εν αποστρατεία ΜΑ
 16. Τσιτσιλιάνος Γεώργιος της 24 ΣΜΑ, εν αποστρατεία ΜΗ
 17. Τσολακίδης Στέφανος της 20 ΣΜΑ, εν αποστρατεία ΜΑ

Β. Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου

 1. Βορρόπουλος Γεώργιος της 31 ΣΜΑ, εν αποστρατεία ΜΗ
 2. Ζαγγογιάννης Κωνσταντίνος της 29 ΣΜΑ, εν αποστρατεία ΜΑ
 3. Καρράς Νεκτάριος – Δημήτριος της 61 ΣΜΑ, εν ενεργεία ΜΑ
 4. Κυριακίδης Μιχαήλ της 34 ΣΜΑ, εν αποστρατεία ΜΕ
 5. Μητράκης Ιωάννης της 32 ΣΜΑ, εν αποστρατεία ΜΗ
 6. Τσολακίδης Στέφανος της 20 ΣΜΑ, εν αποστρατεία ΜΑ

Επισήμανση : Όσοι εκ των υποψηφίων δεν είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι, οφείλουν να το πράξουν μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 1 Δεκεμβρίου 2019. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλειστούν από τη διαδικασία εκλογής.

Με εκτίμηση
Το ΔΣ