ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2019

Κατόπιν των αρχαιρεσιών της 1 Δεκεμβρίου 2019 και σύμφωνα με το άρθρο 31 του καταστατικού του Συλλόγου, καθώς και το από 1ης Δεκεμβρίου Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΦΕ) ανακοινώνονται τα κάτωθι αποτελέσματα των αρχαιρεσιών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ : Εκατόν Σαράντα έξι (146)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ : Εκατόν τριάντα (130)
ΕΨΗΦΙΣΑΝ : Εκατόν δώδεκα (112) εκ των οποίων :

 • Επιστολικές : Δεκαεπτά (17)
 • Διά αντιπροσώπου : Έντεκα (11)

ΕΓΚΥΡΑ : Εκατόν δώδεκα (112)
ΑΚΥΡΑ : Μηδέν (0)
ΛΕΥΚΑ : Μηδέν (0)
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΨΗΦΩΝ:
Α. Για Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Ζηκίδης Κωνσταντίνος της 41 ΣΜΑ – εν ενεργεία ΜΗ : 64
 2. Μπακάλης Δημήτριος της 36 ΣΜΑ – εν ενεργεία ΜΑ : 51
 3. Τσάκαλου Πολυξένη (Τζένη) της 54 ΣΜΑ – εν αποστρατεία ΜΑ : 40
 4. Κoύτρας Ιωάννης της 29 ΣΜΑ – εν αποστρατεία ΜΗ : 39
 5. Καρράς Νεκτάριος – Δημήτριος της 61 ΣΜΑ – εν ενεργεία ΜΑ : 38
 6. Ζαμπακόλας Δημήτριος της 44ΣΜΑ – εν ενεργεία ΜΗ/ΕΠ : 29
 7. Βιδάλης Νικόλαος της 58 ΣΜΑ – εν ενεργεία ΜΑ : 25
 8. Μητράκης Ιωάννης της 32 ΣΜΑ – εν αποστρατεία ΜΗ : 23
 9. Μηλιώτης Βασίλειος της 52 ΣΜΑ – εν αποστρατεία ΜΗ : 22
 10. Τσολακίδης Στέφανος της 20 ΣΜΑ – εν αποστρατεία ΜΑ : 20
 11. Κυριακίδης Μιχαήλ της 34 ΣΜΑ – εν αποστρατεία ΜΕ : 18
 12. Μαργαρίτης Νικόλαος της 32 ΣΜΑ – εν αποστρατεία ΜΗ : 15
 13. Τσαπάρας Κωνσταντίνος της 31 ΣΜΑ – εν αποστρατεία ΜΑ : 14
 14. Μπόσινας Νικόλαος της 44 ΣΜΑ – εν αποστρατεία ΜΑ : 12
 15. Τσιτσιλιάνος Γεώργιος της 24 ΣΜΑ – εν αποστρατεία ΜΗ : 11
 16. Κούκκος Ιωάννης της 49 ΣΜΑ – εν αποστρατεία ΜΗ : 7
 17. Κωνσταντόπουλος Μιχαήλ της 40 ΣΜΑ – εν αποστρατεία ΜΕ : 1

Β. Για Μέλη της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου (εξελεγκτική)

 1. Βορρόπουλος Γεώργιος της 30 ΣΜΑ, εν αποστρατεία ΜΗ : 78
 2. Ζαγγογιάννης Κωνσταντίνος της 29 ΣΜΑ, εν αποστρατεία ΜΑ : 49
 3. Μητράκης Ιωάννης της 32 ΣΜΑ, εν αποστρατεία ΜΗ : 27
 4. Κυριακίδης Μιχαήλ της 34 ΣΜΑ εν αποστρατεία ΜΕ : 23
 5. Τσολακίδης Στέφανος της 20 ΣΜΑ, εν αποστρατεία ΜΑ : 19
 6. Καρράς Νεκτάριος – Δημήτριος 61 ΣΜΑ εν ενεργεία ΜΑ : 18

Εκ Μέρους της
ΚΕΦΕ