ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1-ΔΕΚ-2019

Με τη παρούσα δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες επί της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για την διευκόλυνση των μελών κατά τη προσέλευσή τους στη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Συλλόγου, που θα διενεργηθεί την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΕΑΑΑ του 7ου ορόφου στην οδό Χαλκοκονδύλη 5 (πλησίον Πλατείας Κάνιγγος),

Τονίζεται ότι με βάση το καταστατικό του Συλλόγου στη Γενική Συνέλευση έχουν δυνατότητα συμμετοχής ΜΟΝΟ τα εγγεγραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.

Διευκρινίζεται ότι υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής στον Σύλλογο και η καταβολή της συνδρομής μέχρι και την ώρα έναρξης της ΓΣ, ενώ στο χώρο διενέργειάς θα υπάρχει κατάσταση των εγγεγραμμένων μελών για έλεγχο των προσερχομένων αν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτήν

Επισημαίνεται ότι οι πιο κάτω διαδικασίες θα ακολουθήσουν και όσοι αντιπροσωπεύουν συναδέλφους για αυτούς. Προσοχή ! Η υπεύθυνη δήλωση θα κατατεθεί στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) και θα επιδεικνύεται στη Γραμματεία ή Ταμείο, ανάλογα με τη περίπτωση.

Προσοχή ! Τα μέλη οφείλουν να έχουν μαζί τους Δελτίο Ταυτότητας η άλλο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά τους.

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ (αφορά τα μέλη που ήδη έχουν εγγραφεί ή επανεγγραφεί από 10 Οκτωβρίου 2019 και μετά, είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα)

Με τη προσέλευσή τους στο χώρο της Γενικής Συνέλευσης θα προσέρχονται στη Γραμματεία.

Αφού ελεγχθεί ότι είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών και είναι οικονομικά τακτοποιημένα θα λαμβάνουν «δελτίο πιστοποίησης» ότι έχουν δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες της ΓΣ, το οποίο πρέπει να φυλάττουν  καθ’ όλη τη διάρκεια της ΓΣ, και το οποίο θα τους ζητηθεί κατά την ψηφοφορία από τη Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ).

Όσα μέλη ΔΕΝ είναι οικονομικά τακτοποιημένα θα προσέρχονται στο ταμείο με την ένδειξη «ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ», από όπου θα λαμβάνουν την απόδειξη πληρωμής και το ανωτέρω «δελτίο πιστοποίησης».

ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ (αφορά τα μέλη που δεν έχουν εγγραφεί ή επανεγγραφεί από 10 Οκτωβρίου 2019 και μετά, είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα)

Με τη προσέλευσή τους στο χώρο της ΓΣ θα συμπληρώνουν την αίτηση εγγραφής μέλους ΕΣΜΑ και θα προσέρχονται στο ταμείο με την ένδειξη «ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ», όπου θα υποβάλλουν την αίτησή τους και αφού καταβάλλουν την συνδρομή, θα λαμβάνουν την απόδειξη πληρωμής και το «δελτίο πιστοποίησης» με το οποία θα έχουν δυνατότητα συμμετοχής στην ΓΣ και στις αρχαιρεσίες.

Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι για την έγκαιρη προσέλευση τους στο χώρο της ΓΣ προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην όλη διαδικασία και στην έναρξη της ΓΣ.  Σημειώνεται ότι ως ώρα έναρξης έχει καθορισθεί η 1000 της 1/12/19 και θα υπάρχει η δυνατότητα προσέλευσης από 0930.

Η πρόσβαση μπορεί να γίνει με το Μετρό στάση «Ομόνοια». Για όσους επιθυμούν να μετακινηθούν με ΙΧΕ στη Πλ. Κάνιγγος υπάρχει κλειστός σταθμός στάθμευσης.

Με εκτίμηση
Το ΔΣ