ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 1-ΔΕΚ-2019

Σε συνέχεια σχετικών ανακοινώσεων και σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 31 του καταστατικού του Συλλόγου, με τη παρούσα περιγράφονται οι διαδικασίες και δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες για τις Αρχαιρεσίες του Συλλόγου που θα διενεργηθούν την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 2019 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΕΑΑΑ του 7ου ορόφου στην οδό Χαλκοκονδύλη 5 (πλησίον Πλατείας Κάνιγγος),  ανά θεματική ενότητα :

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΕΓΕΙΝ

Δικαίωμα εκλέγειν έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο μελών του Συλλόγου και είναι οικονομικά τακτοποιημένα

Επισήμανση : Δυνατότητα εγγραφής ή επανεγγραφής στο Σύλλογο και οικονομικής τακτοποίησης παρέχεται έως την Έναρξη της Γενικής Συνέλευσης της 1ης Δεκέμβριου.

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

Τα ψηφοδέλτια είναι σε λευκό χαρτί διαστάσεως Α4, τα οποία φέρουν το λογότυπο του Συλλόγου και περιλαμβάνουν πρώτα με αλφαβητική σειρά τους υποψήφιους για το ΔΣ και μετά με αλφαβητική σειρά τους υποψήφιους για την ΕΟΕ. Δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων θα αναγράφεται εαν είναι εν ενεργεία ή εν αποστρατεία μέλη του Συλλόγου.

Για λόγους αποφυγής σύγχυσης με τη σταυροδοσία οι υποψήφιοι για το ΔΣ χωρίζονται σε εν ενεργεία και εν αποστρατεία και εμφανίζεται η ειδικότητα και η σειρά ΣΜΑ.

ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ

Το κάθε μέλος του Συλλόγου έχει τη δυνατότητα για τους κάτωθι σταυρούς προτίμησης ανά περίπτωση :

Για το Διοικητικό Συμβούλιο (συνολικά έως 4) ως ακολούθως :

Έως δύο σταυρούς προτίμησης για εν ενεργεία υποψήφιους για το ΔΣ

και

Έως δύο σταυρούς προτίμησης για εν αποστρατεία υποψήφιους για το ΔΣ

Για την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου :

Δύο σταυρούς προτίμησης για τους υποψήφιους στην ΕΟΕ

Προσοχή : Οι σταυροί ( + ) προτίμησης, ΚΑΙ ΟΧΙ ( Χ ή ), τίθενται είτε στα αριστερά είτε στα δεξιά ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΕΝΑΛΛΑΞ και ακριβώς δίπλα από το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου με χρήση στυλό μπλε χρώματος, διαφορετικά το ψηφοδέλτιο ενδέχεται να θεωρηθεί ως άκυρο. Ομοίως σε υπέρβαση των ανωτέρω ορίων σταυροδοσίας το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο.

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Για τα μέλη που επιθυμούν και έχουν εγγραφεί ή επανεγγραφεί μετά την 10 Οκτωβρίου 2019, υπάρχει η δυνατότητα ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο. Τα μέλη αυτά μπορούν να ενημερωθούν για την κατάσταση με τους υποψηφίους και να εκτυπώσουν το ψηφοδέλτιο που θα χρησιμοποιήσουν (λευκό χαρτί διαστάσεως Α4) από την ιστοσελίδα του Συλλόγου esma.gr ή με όποιον άλλο πρόσφορο τρόπο ή με αποστολή αιτήματος στο [email protected].

Κατόπιν το σταυροδοτημένο ψηφοδέλτιο (μπλε στυλό) εσωκλείεται σε κοινό ολόλευκο φάκελο χωρίς να αναγραφεί ο αποστολέας και ο παραλήπτης και χωρίς άλλο σημάδι, ο οποίος σφραγίζεται. Ο σφραγισμένος αυτός φάκελος τοποθετείται μαζί με φωτοτυπία της ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητα του αποστολέα μέσα σε δεύτερο μεγαλύτερο ταχυδρομικό φάκελο ο οποίος αποστέλλεται επώνυμα στο μέλος (Ψηφοσυλλέκτης) που θα συγκεντρώσει τις επιστολικές ψήφους πριν τη Γενική Συνέλευση.

Ως Ψηφοσυλλέκτης των Επιστολικών Ψήφων ορίζεται ο κ. Ιωάννης Μπαλιτσάρης της 33 ΣΜΑ, διεύθυνση ΤΥΡΤΑΙΟΥ 16 – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΤΚ. 16343 – ΑΘΗΝΑ.

Για ενημέρωση αποστολής μπορείτε να επικοινωνείτε στο 6971894140 ή στο e – mail : [email protected]

Τα μέλη που θα αποστείλουν επιστολική ψήφο πέραν των ανωτέρω θα επισημαίνουν στον εξωτερικό φάκελο την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ» και «ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΣΜΑ» και οφείλουν να μεριμνήσουν για την έγκαιρη αποστολή ώστε να παραληφθούν έγκαιρα όπως ορίζεται στο Καταστατικό.

Επίσης οφείλουν να έχουν οικονομικά τακτοποιηθεί μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης (1/12/19 10:00), έστω και δια αντιπροσώπου, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η ψήφος ΔΕΝ θα προσμετρηθεί.

Οι φάκελοι με τα εσώκλειστα ψηφοδέλτια θα παραδοθούν με ευθύνη του ορισμένου Ψηφοσυλλέκτη στη Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και θα τοποθετηθούν στη κάλπη με τα λοιπά ψηφοδέλτια.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Τα μέλη δύνανται να ψηφίσουν και για άλλο μέλος που αντιπροσωπεύουν κατά τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ,1 του καταστατικού «Τα τακτικά μέλη δύνανται να αντιπροσωπευθούν στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου, κατόπιν νομότυπης εξουσιοδότησης, από άλλο μέλος του Συλλόγου, ενώ κάθε μέλος δύναται να αντιπροσωπεύσει μόνο ένα μέλος». Οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις κατατίθενται στη Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) κατά την ψηφοφορία.

Διευκρίνιση : Στην ανωτέρω εξουσιοδότησή, όπως στο υπόδειγμα, δεν απαιτείται απαραίτητα «γνήσιο υπογραφής» , αλλά μόνο τα πλήρη στοιχεία του μέλους και η υπογραφή του. Εάν η εξουσιοδότηση δεν είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής η Γραμματεία της ΓΣ δύναται να προβαίνει σε επικοινωνία με τον εξουσιοδοτούντα πριν την άσκηση του δικαιώματος ψήφου.

Επισήμανση : Αν το εξουσιοδοτών μέλος δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένο αυτό δύναται να γίνει από το εξουσιοδοτούμενο. Το αυτό ισχύει και για περίπτωση που δεν έχει εγγραφεί στο σύλλογο και ο εξουσιοδοτούμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση του εξουσιοδοτούντος συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από αυτόν/η..

Δεν επιτρέπεται μέλος που ψηφίζει με επιστολική ψήφο να αντιπροσωπεύσει άλλο μέλος.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Θα πραγματοποιηθεί με τη φυσική παρουσία των εγγεγραμμένων στο μητρώο μελών του Συλλόγου και οικονομικά τακτοποιημένων. Η διαδικασία είναι η κλασσική που ακολουθείται κατά τις ψηφοφορίες με χρήση παραβάν και κάλπης και η όποια επιπρόσθετη πληροφορία θα δοθεί κατά τη Γενική Συνέλευση από το προεδρείο αυτής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΤΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Η διάρκεια της ψηφοφορίας θα διαρκέσει από το τέλος του απολογιστικού μέρους τη Γενικής Συνέλευσης της 1 Δεκεμβρίου 2019 και έως τις 14:30.

Εφόσον υπάρχουν μέλη τα οποία είναι στο χώρο της ψηφοφορίας και δεν έχουν ψηφίσει, ο χρόνος ψηφοφορίας παρατείνεται μέχρι να ψηφίσουν όλοι οι παρευρισκόμενοι.

Ο τόπος διενέργειας της ψηφοφορίας είναι ο αυτός με της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι η Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΕΑΑΑ του 7ου ορόφου στην οδό Χαλκοκονδύλη 5, πλησίον Πλατείας Κάνιγγος.

Η πρόσβαση μπορεί να γίνει με Μετρό στάση «Ομόνοια». Για όσους επιθυμούν να μετακινηθούν με ΙΧΕ στη Πλ. Κάνιγγος υπάρχει κλειστός σταθμός στάθμευσης.

Με εκτίμηση

Το ΔΣ