Συγκέντρωση Επιστημονικών Εργασιών

Ο Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) μετά το αρχείο των μελών, το λεύκωμα με τις φωτογραφίες των 65 σειρών και την συλλογή των βιογραφικών, ξεκίνησε το φιλόδοξο έργο της συγκέντρωσης όλων των επιστημονικών εργασιών (βιβλίων, άρθρων, μεταπτυχιακών/ διδακτορικών διατριβών, μελετών , δημοσιεύσεων κλπ) των διπλωματούχων της ΣΜΑ.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τους τίτλους των ως άνω εργασιών (π.χ. MSc in Aerospace Vehicle Design από το Granfield University U.K. / College of Aeronautics / Τίτλος διατριβής: Inner Wing Design of an ASTOVL fighter aircraft) στον κ. Γεώργιο Αυγουρόπουλο, email: [email protected] ή στον κ. Ιωάννη Κούτρα, email: [email protected].

Επιπρόσθετα για οποιεσδήποτε ερωτήσεις – διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα ανωτέρω άτομα.