Κοινή Ανακοίνωση Σωματείων Αποφοίτων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Π.Α.

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποστολή των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ είναι η παροχή συνδυασμένης ακαδημαϊκής, επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαίδευσης για την κατάρτιση των μονίμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, με σκοπό την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών σε νευραλγικούς τομείς και των τριών κλάδων των ΕΔ.
Η στρατιωτική εκπαίδευση, το στρατιωτικό πνεύμα, η πειθαρχία, ο σεβασμός και η κατανόηση είναι αρχές που σφυρηλατούνται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης
Οι Σύλλογοι αποφοίτων των Παραγωγικών Σχολών της Πολεμικής Αεροπορίας, γνωρίζοντας σε βάθος τις ανάγκες των ΕΔ καθώς και των στελεχών τους, καλούν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να μην επαναλάβουν λάθη του παρελθόντος με την παύση λειτουργίας οποιασδήποτε παραγωγικής σχολής ή σχολών, πράξη που θα είχε άμεση επίπτωση στη μαχητική ισχύ του Στρατεύματος.
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων
δια των Προέδρων των
Για το Δ.Σ. ΣΑΣΙ Για το Δ.Σ. ΕΣΜΑ Για το Δ.Σ. ΣΑΣ
Ευάγγελος Γεωργούσης Ιωάννης Κούτρας Δημήτριος Φαλτάϊτς
Απτχος (Ι) ε.α. Υπτχος (Μ) ε.α. Σμχος (ΤΤΗ) ε.α.
Για το Δ.Σ. ΣΑΙΡ Για το Δ.Σ. ΣΑΣΥΔΑ
Ιωάννης Κρανιάς Γεώργιος Ρούσσος
Ασμχος (Ρ) ε.α. Ταξχος (Ο) ε.α.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση σε μορφή PDF πατώντας εδώ.