Απόκτηση Τίτλου Chartered Engineer Μέσω IET

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ΙΕΤ ΚΑΙ Chartered Engineer (CEng)

Παρατίθενται παρακάτω οδηγίες για το πώς μπορεί να γίνει κάποιος μέλος του ΙΕΤ (Institution of Engineering and Technology) καθώς και να αποκτήσει το τίτλο του Διπλωματούχου Μηχανικού (Chartered Engineer – CEng) από το Engineering Council του Ηνωμένου Βασιλείου.

MIET

– Πρέπει να είναι κανείς μέλος του ΙΕΤ (δηλαδή MIET- Member of the IET ) για να έχει την δυνατότητα να κάνει αίτηση για Chartered Engineer μέσω του ΙΕΤ.

Στο παρακάτω σύνδεσμο (link) δίνονται αναλυτικές οδηγίες για το πως γίνεται κάποιος ΜΙΕΤ

http://www.theiet.org/membership/join/index.cfm

– Επισημαίνεται ότι την αίτηση του υποψηφίου για ΜΙΕΤ, θα πρέπει να την υποστηρίξει ένας supporter

CEng

– Ακολούθως, στο κάτωθι σύνδεσμο (link) δίδονται ακριβείς οδηγίες για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος με σκοπό την πιστοποίησή του ως Chartered Engineer του UK Engineering Council:

http://www.theiet.org/membership/profreg/ceng/index.cfm

Διευκρινιστικά:

– Στο παρακάτω σύνδεσμο (link) περιγράφονται τα πρότυπα με τα οποία θα πρέπει  ο υποψήφιος (o οποίος είναι πλέον μέλος του ΙΕΤ, δηλαδή είναι ΜΙΕΤ) να πείσει το ΙΕΤ ότι συμμορφώνεται, με σκοπό να είναι επιτυχής η αίτησή του

http://www.theiet.org/membership/profreg/downloads/ceng-comp-synopsis.cfm

– Αίτηση για CEng δύναται να γίνει είτε on line είτε μέσω εκτύπωσης, συμπλήρωσης και υποβολής των αντίστοιχων εντύπων αιτήσεων

– Επισημαίνεται ότι την αίτηση του υποψηφίου για CEng, θα πρέπει να υποστηρίξουν ένας (1) έως τρεις (3) supporter. Όσον αφορά στους supporter:

The supporter must have detailed and up to date knowledge of the applicants work so that all the information in the application can be verified. Optionally, the applicant may ask a further two supporters to endorse the details if their application.

Please see below who may act in the role of supporter:

Mandatory: a supporter who has known you professionally for two or more years, working at a senior level to you and with direct knowledge of your role and responsibilities, such as your current line manager, employer or PhD Supervisor.

Preferred: As well as the mandatory requirement it is preferable to also choose a supporter who is Engineering Council or international equivalent registered engineer, who is a Member or Fellow of the IET or another Professional Engineering Institute (PEI).

A second and third supporter is optional and may be necessary, for example, if you work on contracts, as an additional signature to enable adequately verified periods for your employment.

– Το ύψος της συνδρομής κάποιου το 2016 για να γίνει MIET είναι 148 GBP.

Επισημαίνεται ότι προβλέπεται έκπτωση για υποψηφίους με χαμηλά εισοδήματα, αρκεί ο υποψήφιος να το αιτηθεί μέσω της αίτησής του για ΜΙΕΤ

– Ακολούθως και μόλις ο υποψήφιος γίνει ΜΙΕΤ, θα πρέπει να καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα για την εξέταση της αίτησής του για να πιστοποιηθεί ως CEng (application fees for professional registration). Το ποσό για το 2015 αντιστοιχεί στις 198 GBP
– Ο υποψήφιος εφόσον πετύχει την πιστοποίησή του ως Chartered Engineer θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι η συνδρομή του UK Engineering Council πληρώνεται μέσω του IET και δεν απαιτείται νέα συνδρομή αποκλειστικά για το UK Engineering Council

Σημειώνεται ότι τα ποσά έχουν ληφθεί από την ιστοσελίδα του ΙΕΤ.

Στη συνέχεια και με την αποδοχή της αίτησης, ενημερώνεται ο υποψήφιος προκειμένου να ρυθμιστεί με εκπρόσωπο του ΙΕΤ (συνήθως με το πρόεδρο του Ελληνικού παραρτήματος του ΙΕΤ) η ημερομηνία και η ώρα της εξέτασης.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις – διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο κ. Ιωάννη Κούτρα (τηλ. 6983500050 , email: yianniskou@gmail.com).