Απόκτηση Τίτλου Chartered Engineer Μέσω RAeS

Απόκτηση τίτλου Chartered Engineer (CEng), UK Engineering Council, μέσω της Royal Aeronautical Society (RAeS)

Η διαδικασία διαθέτει δύο (2) βήματα, τα οποία μπορούν να γίνουν διαδοχικά ή ταυτόχρονα:
1. Μέλος της Royal Aeronautical Society (RAeS)

Οι κάτωθι βαθμοί μελών της RAeS δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση CEng:
  • Member (MRAeS)
  • Companion (CRAeS)
  • Fellow (FRAeS)
Οι τρείς ανωτέρω βαθμοί απονέμονται κατόπιν αξιολόγησης της τεχνικής εμπειρία, τα επαγγελματικών τίτλων, των ακαδημαϊκών τίτλων και γενικώς του υποβάθρου του κάθε υποψηφίου. Τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται στο Membership Handbook: http://aerosociety.com/Assets/Docs/Membership/MembershipHandbook.pdf
Η αίτηση για μέλος RAeS (για οποιονδήποτε βαθμό) θα πρέπει να υποστηριχθεί από professional referees (μέλος RAeS ή προϊστάμενος). Συγκεκριμένα:
All applications require two referees known to you in a professional capacity (e.g. a member of the Society or a line manager), with the exception of Fellowship applications where referees are required to be Fellows of the Society (or hold a similar level of membership in another professional body).”
Η ακριβής διαδικασία υποβολής αίτησης περιγράφεται εδώ: http://aerosociety.com/Membership/whichmembership
Προθεσμίες υποβολής αίτησης: http://aerosociety.com/Membership/whichmembership
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
  • Όλοι οι συνάδελφοι δύνανται να γίνουν μέλη βαθμού Member (MRAeS).
  • Επίσης, η RAeS (λόγω του ισχυρού δεσμού που διαθέτει με τις αεροπορικές δυνάμεις της Βρετανίας και τις αντίστοιχες συμμάχων κρατών) εφαρμόζει ειδική αντιστοίχιση των κριτηρίων με βάση την καριέρα Μηχανικού στις ένοπλες δυνάμεις (βλ. Membership Handbook).
  • Συνάδελφοι από τη ΠΑ έχουν αποκτήσει απευθείας το βαθμό του Fellow (FRAeS) λόγω αυξημένης εμπειρίας & θέσεων ευθύνης (π.χ. όπως αναφέρεται και στο Membership Handbook σελ. ‘7 από 16’ ο βαθμός αυτός μπορεί να απονεμηθεί σε Αξκούς βαθμού Ασμχου / Σμχου).
2. Chartered Engineer (CEng)
Η διαδικασία υποβολής αίτησης περιγράφεται εδώ: http://aerosociety.com/Professional-Recognition/Registration και εδώ: http://aerosociety.com/Assets/Docs/Membership/RegistrationHandbookAppendices.pdf
Η αίτηση για CEng θα πρέπει να υποστηριχθεί από έναν professional referee (ο οποίος κατέχει τον τίτλο CEng). Συγκεκριμένα:
“Your application has to be signed by a registered engineer (who is registered at or higher than the level you are applying for), who acts as a referee.”
ΣΗΜΕΙΩΣEΙΣ:
  • Όπως και στη περίπτωση του μέλους RAeS, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για Μηχανικούς των ενόπλων δυνάμεων που επιθυμούν να αποκτήσουν το τίτλο CEng με βάση την επαγγελματική τους εμπειρία και καριέρα. Στα ανωτέρω links περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία και οι αντίστοιχες προβλέψεις.
  • Οι συνεντεύξεις για την αξιολόγηση των υποψηφίων μπορούν να πραγματοποιηθούν και εξ αποστάσεως (βλέπε: http://aerosociety.com/Professional-Recognition/Registration/prof-rev-interv)