Επιστολή σε ΑΓΕΑ

Αξιότιμα μέλη,

παρακάτω σας παραθέτουμε την επιστολή που συνέταξε και απέστειλε ο σύλλογος την 6-Νοε-2014 προς τον Αρχηγό ΓΕΑ σχετικά με την ιεραρχία και εξέλιξη των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αρ. Πρωτ: 1360

Αθήνα  03 Νοε 2014

ΠΡΟΣ:
ΑΓΕΑ Απτχο (Ι) Ευάγγελο Τουρνά
ΚΟΙΝ:
ΥΕΘΑ κ. Νίκο Δένδια
ΑΝΥΕΘΑ κα Φώφη Γεννηματά
ΥΦΕΘΑ κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλο
ΑΓΕΕΘΑ Στγο Μιχαήλ Κωσταράκο
ΓΕΑ/ΓΕ Υπτχο (Μ) Γεώργιο Βορρόπουλο

Θέμα: Προσχέδιο Νόμου «Ιεραρχία και Υπηρεσιακή Εξέλιξη των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων» – Εισήγηση για Τροποποίηση του Άρθρου 36 του Νόμου 3883/2010 (Ιεραρχία και Αρχαιότητα)

Αξιότιμε  κ. Αρχηγέ

Με αφορμή την διαβούλευση στην οποία έχει τεθεί η επικείμενη τροποποίηση του Νόμου 3883/2010, ο Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) ενεργώντας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, επιθυμεί να θέσει εκ νέου υπόψη σας το θέμα της αρχαιότητας μεταξύ των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο με βάσει το ισχύον νομικό καθεστώς συνεχίζει να δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες και ανισότητες οι οποίες εκδηλώνονται τόσο στην καθημερινότητα όσο και στην συνεργασία με τους συμμαχικούς στρατούς.

Εκτός αυτού θεωρούμε ότι το θέμα έχει και τεράστια ηθική σημασία για τους Αξιωματικούς Μηχανικούς της ΠΑ, οι οποίοι αν και απόφοιτοί ΑΣΕΙ αντιμετωπίζονται από τον νόμο ως Αξιωματικοί Β΄ Κατηγορίας.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Στον προϊσχύοντα του υπό αναθεώρηση νόμο  «Ιεραρχία και εξέλιξη των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Ν. 2439/1996) και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 (Αρχαιότητα Αξιωματικών), καθοριζόταν  μεταξύ άλλων ότι: «13(12). Οι αξιωματικοί Όπλων του Σ.Ξ., οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του Π.Ν. και οι Ιπτάμενοι της Π.Α. που προέρχονται από Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι αρχαιότεροι όλων των λοιπών ομοιοβάθμων τους των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Κοινών Σωμάτων». Η συγκεκριμένη διάταξη είχε εισάγει στην δομή και στην λειτουργία της ΠΑ μια ανισότητα για τους Αξιωματικούς Αποφοίτους του Τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων, η οποία, πέραν της λογικής και του Συντάγματος προσέκρουε στους κανονισμούς και τις διατάξεις λειτουργίας των συμμαχικών Στρατών του ΝΑΤΟ, στους οποίους η μεταξύ των Αξιωματικών ισχύουσα αρχαιότητα συνκαθορίζεται και από τον χρόνο κτήσης του βαθμού.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να παρατηρείται συχνά στα διακλαδικά  Εθνικά επιτελεία (ΓΕΕΘΑ, ΓΔΑΕΕ, ΓΔΟΣΥ, ΥΕΘΑ) ο επί σειρά προϊστάμενος και ανώτερος των υφισταμένων του Μηχανικός Αξιωματικός της Π.Α να καθίσταται αυτόματα νεώτερος, του πολύ μικροτέρου του σε έτη υπηρεσίας και μέχρι χθες υφισταμένου του, Μηχανικού Αξιωματικού του ΠΝ μόλις αυτός προαχθεί στον ίδιο βαθμό. Επίσης η ίδια πρόβλεψη αποβαίνει μόνιμα εις βάρος της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ δεν μπορεί σχεδόν ποτέ να ηγηθεί σε Διευθύνσεις και Τμήματα Επικοινωνιών και Υποδομών κυρίως του ΓΕΕΘΑ διότι οι ομοιόβαθμοι Αξιωματικοί των Όπλων των Διαβιβάσεων και του Μηχανικού που συνυπηρετούν με τους Μηχανικούς ΜΗ και ΜΕ της ΠΑ και του ΠΝ στις Διευθύνσεις αυτές είναι πάντα αρχαιότεροι παρά την χρονολογική διαφορά κτήσης του βαθμού.

Με σκοπό την εξάλειψη της ανωτέρω ανισότητας-δυσλειτουργίας έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες από τα στελέχη της ειδικότητάς των Μηχανικών και της ηγεσίας της ΠΑ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με διατάξεις που συμπεριλήφθηκαν στο άρθρο 36 του αρχικού σχεδίου του υπό αναθεώρηση νόμου (3883/2010), εναρμονίζοντας έτσι το νομικό πλαίσιο της αρχαιότητας μεταξύ των ομοιοβάθμων Αξιωματικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με τα προβλεπόμενα σε όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις των σύγχρονων χωρών, καθώς και με τον προσδιορισμό της σχέσης αρχαιότητας μεταξύ των ομοιοβάθμων διαφορετικών χωρών εντός της Συμμαχίας (ΝΑΤΟ).

Ωστόσο, λίγο πριν τη συζήτηση του υπό αναθεώρηση νόμου στην Βουλή τον Σεπτέμβριο του 2010 και μετά από ανεξήγητες διαβουλεύσεις-μεθοδεύσεις, οι διατάξεις του  άρθρου 36 αντικαταστάθηκαν από τις προϊσχύουσες διατάξεις του καταργηθέντος νόμου (ν.2439/96), διατηρώντας έτσι την δυσλειτουργία και την ανισότητα  του προηγούμενου νόμου.

Η νομική εκτροπή – ανακολουθία στην αρχαιότητα των Αξιωματικών ΑΣΕΙ δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες αντιμετώπισης των Αξιωματικών Μηχανικών στο ΠΝ και στην ΠΑ.Συγκεκριμένα ενώ στο ΠΝ οι Μηχανικοί τίθεται από πλευράς αρχαιότητας αμέσως μετά τους Μαχίμους συμμαθητές τους, στην ΠΑ δεν συμβαίνει το ίδιο, με αποτέλεσμα να υποσκελίζονται από κάθε  νέα σειρά Αξιωματικών ΑΣΕΙ που προάγεται μετά από αυτούς, με αποτέλεσμα Σμήναρχος μηχανικός με έξι έτη στο βαθμό να λογίζεται νεότερος από νέο Σμήναρχο ιπτάμενο και νέο Πλοίαρχο Μηχανικό.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξακολούθηση της διατήρησης της ανωτέρω ανισότητας και δυσλειτουργίας στον τομέα της αρχαιότητας των Αξιωματικών των προερχομένων από την ΣΙ (Τμήμα Μηχανικών) διαχέει αισθήματα πικρίας και απογοήτευσης  στο σώμα των Μηχανικών της ΠΑ, αλλά και την αίσθηση ότι η Ηγεσία δεν αναγνωρίζει την αμέριστη και διαχρονική προσφορά τους στην ΠΑ.

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα από την ηγεσία της ΠΑ για την άρση της υπόψη δυσλειτουργίας και ανισότητας που εισάγει η διάταξη του άρθρου 36 του υπό αναθεώρηση νόμου, γεφυρώνοντας και επιλύοντας έτσι προβλήματα που χρονίζουν, οξύνονται και αποβαίνουν τελικά σε βάρος της.

Είναι προφανές ότι η ρύθμιση του θέματος της αρχαιότητας των Μηχανικών ουδόλως θίγει τα συμφέροντα κανενός ούτε δημιουργεί οικονομικό κόστος για την υπηρεσία, αλλά αντιθέτως εξυπηρετεί τα συμφέροντά της.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε και ευελπιστούμε για την άμεση προσωπική σας παρέμβαση με εισήγησή να συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου τροποποίηση του άρθρου 36, του νόμου 3883/2010 και όπως ισχύει σε όλες τις σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις. Στην περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό προτείνεται η τροποποίηση μόνο της παραγράφου 13α του ιδίου άρθρου έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται και οι Μηχανικοί της ΠΑ.

Ειδικότερα, ως προς την τροποποίηση του άρθρου 36 εισηγούμαστε την εξής διατύπωση: «Οι Αξιωματικοί Όπλων του ΣΞ, οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι και Μηχανικοί της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών και των τριών Κλάδων των Ε.Δ. και των Κ.Σ». Αυτό μάλιστα είναι εξαιρετικά εύκολο καθώς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου οι Αξιωματικοί Μηχανικοί (όπως και οι Ιπτάμενοι και οι Αξιωματικοί Αεράμυνας) διαχωρίζονται σαφώς από τις λοιπές ειδικότητες Σωμάτων της ΠΑ.

Σας καλούμε λοιπόν, την κρίσιμη αυτή περίοδο, να συμβάλλετε ουσιαστικά στην αποκατάσταση του αισθήματος ισότητας και δικαιοσύνης  εντός του Όπλου της ΠΑ με αποδοχή της ανωτέρω εισηγήσεως, η οποία θεωρούμε ότι θα συμβάλλει στην ανύψωση του ηθικού και την περαιτέρω βελτίωση της υψηλής μαχητικής ικανότητας της  ΠΑ.

Μετά τιμής
Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Υποπτέραρχος (Μ) ε.α.                                                 Επγος (Μ) ε.α.
Ιωάννης Κούτρας                                                   Νικόλαος Μπόσινας