21/6/2014 – Οικονομικά Θέματα Συλλόγου

Αγαπητοί συνάδελφοι

Με το μήνυμα αυτό θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την ανάγκη στήριξης του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ), ο οποίος αποτελεί το μοναδικό συλλογικό όργανο των αποφοίτων της ΣΜΑ.

Είναι αλήθεια πως η εμφάνιση πολλών νέων οργάνων, κυρίως συνδικαλιστικού χαρακτήρα, που εκπροσωπούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ως σύνολο, σε οικονομικά / ασφαλιστικά θέματα και που μονοπωλούν το ενδιαφέρον, όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό σε περίοδο κρίσης, αποθάρρυναν το ΔΣ από το συγκαλεί τακτικές Γενικές Συνελεύσεις και να ζητά από τα μέλη να είναι οικονομικώς εντάξει. Από την άλλη, ο χαρακτήρας του ΕΣΜΑ είναι και παραμένει επιστημονικός κατ’ απαίτηση των μελών του.

Τον τελευταίο καιρό ο σύλλογος αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα καθόσον τα δύο τελευταία έτη συγκεντρώθηκαν ελάχιστα έσοδα από τις συνδρομές, που δεν είναι ικανά να καλύψουν ούτε καν τις απολύτως απαραίτητες οικονομικές υποχρεώσεις του. Πέραν δωρεάς που έγινε το 2013 από τον Αντιπρόεδρο του συλλόγου, με την οποία αποπληρώθηκαν υποχρεώσεις παλαιοτέρων ετών, δεν κατέστη δυνατή η εισροή άλλων εσόδων από χορηγίες – δωρεές, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί χρέη, τα οποία αντιστοιχούν στις απόλυτα απαραίτητες υποχρεώσεις του συλλόγου, όπως είναι η πληρωμή του ενοικίου και των κοινοχρήστων εξόδων του γραφείου του.

Επειδή θεωρούμε πως θα πρέπει να συνεχιστεί η ύπαρξή του συλλόγου, των 800 και πλέον μελών, που δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τις επιστημονικές ανησυχίες του πιο τεχνολογικά καταρτισμένου σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, ως φορέας γνώσης και προόδου, με ιστορία πλέον των 30 ετών, σας καλούμε και σας παρακαλούμε να προβείτε στην πληρωμή της συνδρομής για το έτος 2014, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρησή του.

Για λόγους διευκόλυνσης, η ετήσια συνδρομή για το 2014 καθορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ οποιαδήποτε προσφορά – δωρεά πλέον του ανωτέρω ποσού, θα ήταν μετά ευγνωμοσύνης αποδεκτή. Διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι οι παρακάτω:

  • Κατάθεση στο λογαριασμό του συλλόγου στην Τράπεζα EFG Eurobank με αριθμό IBAN GR6602600910000770100122969, βάζοντας ως «σχόλιο» στην κατάθεση ονοματεπώνυμο και σειρά, για να αναγνωριστεί η εγγραφή. Για επιβεβαίωση της ορθότητας του λογαριασμού, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του συλλόγου.
  • Παράδοση της συνδρομής απευθείας στον Πρόεδρο, Ταμία ή Γενικό Γραμματέα του συλλόγου κατόπιν επικοινωνίας μαζί τους. Προτείνεται οι εν ενεργεία αξκοι της ΣΜΑ κάθε Μονάδας να συνεργαστούν μεταξύ τους και να ορίσουν έναν αξκο που θα συγκεντρώσει τις συνδρομές και θα έρθει σε επαφή με το ΔΣ για να κανονιστεί ο τρόπος παραλαβής τους.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του ΔΣ, στα οποία μπορείτε να απευθύνεστε είναι τα εξής:

  1. Πρόεδρος: Ιωάννης Κούτρας – 6983500050 – [email protected]
  2. Ταμίας: Νικόλαος Μαργαρίτης – 6983498050 – [email protected]
  3. Γεν.Γραμ.: Νικόλαος Μπόσινας – 6983522190 – [email protected]

Παρακαλούμε όπως η πληρωμή της συνδρομής πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουλίου 2014.

Ενημερώνουμε επίσης πως το ΔΣ προγραμματίζει την διενέργεια τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Φθινόπωρο 2014, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάθεσης, έγκρισης και ενεργοποίησης του νέου Καταστατικού. Περισσότερες πληροφορίες θα σας γνωστοποιηθούν έγκαιρα μετά το καλοκαίρι.

Με εκτίμηση
Το ΔΣ ΕΣΜΑ