21/6/2014 – Ενημερωτικό Περί Άσκησης Ένδικων Μέσων Κατά Μειώσεων Μισθών & Συντάξεων

Προς:
α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
β. ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΥΑ
γ.  Κάθε ενδιαφερόμενο

Αξιότιμοι κύριοι

Συνέχεια των δημοσιευμάτων του τύπου σχετικά με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε.  για τους Στρατιωτικούς και τους Αποστράτους και τις περί αυτών αναπτυχθείσες απόψεις και ερωτήματά σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα όσα αναφέρονται στα ΜΜΕ και στα Blogs είναι απλές εικασίες με βάσει τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει.

Οι αποφάσεις του Σ.τ.Ε. έχουν δημοσιευθεί και γνωρίζουμε ότι είναι θετικές για τους αιτούντες πλην όμως δεν έχουν κοινοποιηθεί ως προς το περιεχόμενο και το σκεπτικό τους  και ως εκ τούτου ουδείς μπορεί να γνωρίζει με ασφάλεια τι ακριβώς αποφάσισαν. Δηλαδή εάν έκριναν τον νόμο αντισυνταγματικό  στο σύνολό του ή σε επιμέρους διατάξεις του.

Κατόπιν των ανωτέρω καμία ασφαλής πρόβλεψη ή πληροφόρηση για τις περαιτέρω ενέργειες δεν μπορεί να γίνει για το θέμα, μέχρι την κοινοποίηση και μελέτη του περιεχομένου των αποφάσεων.

Ειδικά επί του ερωτήματός σας σχετικά με τον τυχόν κίνδυνο παραγραφής των αναδρομικών των μειώσεων του 2012 για όσους δεν έχουν προσφύγει, σας γνωρίζουμε ότι ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ τους και δη την 31-07-2014.

Τέλος συνιστούμε την επίδειξη ψυχραιμίας και αυτοσυγκράτησης μέχρι την κοινοποίηση του κειμένου των αποφάσεων οπότε θα επανέλθουμε για την πλήρη και αναλυτική ενημέρωση σας με βάσει τα πραγματικά δεδομένα.

Αθήνα, 12.06.2014
Με τιμή
Ροδάνθη Πετραδέλλη
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ