Συμμετοχή ΕΣΜΑ στη διαβούλευση επί της τροποποίησης του Ν.3883/2010

Ο ΕΣΜΑ συμμετείχε στη διαβούλευση θέματος ανωτέρω με το κάτωθι σχόλιο το οποίο εγκρίθηκε και αναρτήθηκε στο www.opengov.gr στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.opengov.gr/ypes/?p=8137&cpage=5#comment-65950 
αναφορικά με τον καταληκτικό βαθμό της ειδικότητας μηχανικού στην ΠΑ
Σχόλιο επισυνάπτεται
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΣΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 3883.jpg