Παρουσίαση Υποψηφίων για Αρχαιρεσίες 19-3-2022

Υποψήφιοι για Πρόεδροι του ΔΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Νικόλαος ΕΑ 32η Υπτχος (ΜΗ)
ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ Γεώργιος ΕΑ 24η Σμχος (ΜΗ)
ΥΦΑΝΤΗΣ Βασίλειος ΕΑ 29η Ταξχος (ΜΑ)

Υποψήφιοι για μέλη του ΔΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος ΕΕ 61η Υπσγός (ΜΗ)
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Δημήτρης ΕΕ 54η Επγος (ΜΗ/ΕΠ)
ΒΟΡΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ΕΑ 30η Απτχος (ΜΗ)
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος ΕΑ 32η Σμχος (ΜΑ)
ΔΗΜΟΥ Παναγιώτης ΕΕ 39η Σμχος (ΜΑ)
ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ Δημήτρης ΕΕ 44η Ασμχος (ΜΗ/ΕΠ)
ΚΑΡΡΑΣ Νεκτάριος-Δημ EE 61η Υπσγός (ΜΑ)
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Μιχαήλ ΕΑ 34η Σμχος (ΜΕ)
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Νικόλαος ΕΑ 32η Υπτχος (ΜΗ)
ΜΠΑΚΑΛΗΣ Δημήτρης ΕΕ 36η Ταξχος (ΜΑ)
ΜΠΙΤΣΙΑΝΗΣ Νικόλαος ΕΑ 37η Σμχος (ΜΑ)
ΜΠΟΣΙΝΑΣ Νικόλαος ΕΑ 44η Επγος (ΜΑ)
ΥΦΑΝΤΗΣ Βασίλειος ΕΑ 29η Ταξχος (ΜΑ)

Υποψήφιοι για την Ε.Ε