Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών

Αγαπητοί συνάδελφοι
Ο ΕΣΜΑ συνεχίζοντας την προσπάθεια περί της αρχαιότητας των Αξιωματικών Μηχανικών της ΠΑ σε σχέση με τους αντίστοιχους Μηχανικούς των εταίρων κλάδων των ΕΔ, προώθησε την παρακάτω επιστολή προς την Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από 4 Μαρτίου 2016.
Από τις 27 Μαρτίου αναρτήθηκε στη Διαύγεια,  προς δημόσια διαβούλευση που λήγει στις 11 Απριλίου 16, νομοσχέδιο περί “διατάξεων σταδιοδρομικής φύσης” ( http://www.opengov.gr/mindefence/?p=5566 ).
Η αιτιολογική έκθεση που πρόκειται να αποστείλει ο ΕΣΜΑ προς σχολιασμό του νομοσχεδίου, παρατίθεται ακολούθως, ώστε να χρησιμοποιηθεί και από τα μέλη μας προς τον ίδιο σκοπό.
  • Επιστολή προς Ηγεσία: link
  • Αιτιολογική Έκθεση για ν.3883/2010: link
  • Σχέδιο Τροποποίησης ν.3883/2010: link

Με εκτίμηση
Το ΔΣ