Παράρτημα Α στο Gallup ΕΣΜΑ – Ερωτηματολόγιο

Ερωτηματολόγιο προς αποφοίτους της Σ.Μ.Α που καταρτίστηκε για να βοηθήσει στην συγκέντρωση αντικειμενικών στοιχείων πάνω στο ερώτημα :

«Γιατί φεύγουν νωρίς απ’ την Πολεμική Αεροπορία (Π.Α.)οι Αξκοί της Σ.Μ.Α.;»

Στο ερωτηματολόγιο μπορείτε να μας απαντήσετε είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. Σε περίπτωση που είσθε ακόμη εν ενεργεία παρακαλούμε να απαντήσετε σε όσες ερωτήσεις είναι δυνατόν δηλαδή όλες εκτός των 5, 7 και 8.  Εφόσον αποφασίσετε να κρατήσετε την ανωνυμία σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε τουλάχιστον για τα εξής :

Α.            Χρονολογία αποδέσμευσής σας από την Π.Α (π.χ. 1983 εφόσον έχετε αποδεσμευθεί).

Β.            Σειρά ΣΜΑ (π.χ. 38η )

Αντιλαμβάνεσθε όμως την σημασία που έχει η απάντησή σας αφού για πρώτη φορά η Πολεμική Αεροπορία ζήτησε επίσημα από τον Ε.Σ.Μ.Α (κατά την επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δ.Σ στον κ. Α/ΓΕΑ την 24η-5-07)  την θέση του στο μείζον αυτό θέμα το οποίο την προβληματίζει σοβαρά για τον παραπέρα χειρισμό του προβλήματος. Επειδή για το φλέγον αυτό θέμα δεσμευθήκαμε να απαντήσουμε και μολονότι υπάρχει πολύ υλικό διαθέσιμο, θεωρήσαμε σκόπιμο να πάρουμε τις θέσεις σας με ένα “gallup” ώστε να διαθέτουμε πέραν των άλλων στοιχείων μας και πρόσφατο υλικό αλλά και επιστημονικά αναλυμένο. Όσοι για τα θέματα διεκδικήσεών μας κατά το πρόσφατο η απώτερο παρελθόν έχουν υποβάλει αναφορές, θα ήταν χρήσιμο να μας τις στείλουν σε Φ/Α.

Αγαπητοί συνάδελφοι, άποψή μας είναι ότι δεν θα πρέπει να χάσουμε αυτήν την ευκαιρία. Απαντήστε μας στο ερωτηματολόγιο και σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η απάντησή σας είναι πέρα από τα ενδεχόμενα που εμείς σκεφθήκαμε  μην διστάσετε να τα προσθέσετε ή να μας στείλετε σε όποια μορφή επιθυμείτε τις απόψεις σας!

ΕΠΕΙΔΗ ΔΕ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΤΕ ΓΙ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007.

Για λόγους ταχύτητας το κατωτέρω ερωτηματολόγιο θα σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όσους διαθέτουμε την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Στους λοιπούς συναδέλφους θα πρέπει να φθάσει είτε μέσω ΕΛΤΑ και των διευθύνσεων που ήδη διαθέτουμε, είτε μέσω ημών και υμών με την μέθοδο  της ενημέρωσης των συμμαθητών από εκείνον που θα καταφέρουμε να προσπελάσουμε. Έτσι θα μας δοθεί άλλη μία ευκαιρία να πλουτίσουμε με στοιχεία των μελών μας την ήδη υπάρχουσα βάση δεδομένων μας που θα μας χρειασθεί ούτως ή άλλως για την διανομή του περιοδικού που σχεδιάζουμε να εκδώσουμε.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΒΟΗΘΕΊΣΤΕ  ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.
ΕΝΑ ΗΜΙΩΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΑΣ ΑΦΙΕΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΣΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΑΜΕ ΝΑ ΕΚΠΟΝΗΣΟΥΜΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ !!!

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1.      Ποίοι είναι οι βασικότεροι λόγοι που – σας οδήγησαν (ή πρόκειται να σας οδηγήσουν ) – είτε σε παραίτηση, είτε  στην απόφαση να μεριμνήσετε κατά τις επικείμενες κρίσεις να αποστρατευθείτε ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία σας ;

Α.      Οικονομικοί ;

Β.      Ευθιξίας και Μη χρησιμοποίησής σας σε θέσεις ανάλογες με τα προσόντα σας ;

Γ.      Έλλειψης οράματος ;

Δ.      Έλλειψης αξιοκρατίας ;

Ε.      Έλλειψης εξέλιξης ;

ΣΤ.      Το γεγονός ότι υπερκερασθήκατε κατά βαθμό από χρονολογικά νεώτερους συναδέλφους σας Ιπταμένους ή άλλων ειδικοτήτων ;

Ζ.      Μη αποστολή σας σε θέση εξωτερικού ;

Η.      Κάποιος άλλος λόγος (Παρακαλούμε επεξηγήστε)

Θ.      Συνδυασμός κάποιων από τους ανωτέρω λόγους ; Αν ναι παρακαλούμε σημειώσατε (π.χ. Α+Γ, Β+Ε, Α+Δ+Ε, Δ+ΣΤ, Ζ, Γ+Ζ, κλπ. και διευκρινίστε συνοπτικά τι εσείς εννοείτε π.χ. με το Έλλειψη οράματος ή αξιοκρατίας ή εξέλιξης).

2.      Ποιες είναι κατά την άποψή σας οι θέσεις ευθύνης κατά βαθμό που πρέπει να καλύπτουν στη σταδιοδρομία τους οι Αξκοί της Σ.Μ.Α; (Κάθε ειδικότητα πρέπει να βάλει τις δικές της απόψεις για τις θέσεις ευθύνης κατά βαθμό).

Α.      Ανθσγός

Β.      Υπσγός

Γ.      Σγός

Δ.      Επγός

Ε.      Ασμχος

ΣΤ.      Σμχος

Ζ.      Ταξχος

Η.      Υπτχος

3.      Σε ποίο βαθμό αρχίσατε να σκέφτεστε το ενδεχόμενο απομάκρυνσής σας από την Π.Α και πότε τελικά πήρατε την απόφαση να σταματήσετε την σταδιοδρομία σας στην Π.Α.; (Η απάντηση πρέπει να είναι του τύπου Γ+Ε, ή Δ+Ε, ή Δ+ΣΤ, Ζ,  ή μόνον Γ, Ε, κλπ.)

Α.      Υπσγού

Β.      Σγού

Γ.      Επγού

Δ.      Ασμχου

Ε.      Σμχου

ΣΤ.      Ταξχου

Ζ.      Κάποιος άλλος ή π.χ στη διάρκεια της Σχολής (Παρακαλούμε επεξηγήστε).

4.      Πιστεύετε ότι αν υπήρχαν ικανά κίνητρα καθ΄όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας θα θέλατε να εξαντλήσετε την ιεραρχία ;  Σε καταφατική περίπτωση ποία θεωρείτε  σαν ικανά κίνητρα ; Διευκρινίστε σε ποίους βαθμούς με βάση τους κώδικες της ερώτησης 2 και παρακαλούμε απαντήστε και στις πέντε (5) ερωτήσεις.

Α.         Μεγαλύτερος αριθμός μεταπτυχιακών (Αν ναι διευκρινίστε επιπλέον επιθυμίες σε επιθυμητά πεδία ως Logistics Management, Broadband Wireless Networks, Airfield Pavements Assessment) π.χ. Ναι στα πεδία Χ,Ψ, Ω & Ζ

Β.         Μεγαλύτερο εύρος χρόνου μεταπτυχιακών (Αν ναι διευκρινίστε επιθυμίες π.χ.  βαθμοί Υπσγού, Σγού, Επγού) π.χ. Β+Γ+Δ ή Γ+Δ, ή Δ+Ε.

Γ.         Μεγαλύτερος αριθμός τοποθετήσεων εξωτερικού (Αν ναι διευκρινίστε επιπλέον επιθυμίες σε θέσεις που σήμερα δεν υπάρχουν ενώ θα έπρεπε κατά την άποψή σας να υπάρχουν ως π.χ σύνδεσμοι σε βιομηχανίες από τις οποίες αποκτούνται πολύπλοκα οπλικά συστήματα ή σε μείζονος σημασίας συμμαχικούς σχηματισμούς ως π.χ. USAF, DGA, BWB, NAMSA Depots,  ή κέντρα δοκιμών  ως π.χ.  Pax River, Edwarrds AFB, Eglin AFB, Istres, Manching, Goia del Colle etc.)  και σε ποίους βαθμούς (Επγού, Ασμχου, Σμχου) π.χ.  NAMSA +Δ

Δ.         Συμμαχικών Στρατηγείων και Υπηρεσιών ΝΑΤΟ (NAMSA, NAPMA, NC3A, NETMA etc.) και Οργανισμών (ΕDA). Αν ναι π.χ. NAPMA +Ε, ΝΑΤΟ/SHAPE+ΣΤ.

E.          Επίδομα Μηχανικού της τάξεως του χχ%  (διευκρινίστε ποσοστό) πάνω στον βασικό μισθό του μισθού του :

(1)   Ανθσγού

(2)   Φερόμενου βαθμού

(3)   Μισθολογικού  βαθμού

5.      Όταν πήρατε την απόφαση να σταματήσετε την σταδιοδρομία σας στην Π.Α. είχατε ήδη βρει νέα δουλειά ή όχι ;

Α.      Ναι

Β.      Όχι

Γ.      Κάτι άλλο (Παρακαλούμε επεξηγήστε).

6.      Τι  πρυτάνευσε (ή τι θα πρυτανεύσει) στην αναζήτηση νέου εργασιακού περιβάλλοντος; (Η απάντηση πρέπει να είναι του τύπου Α, ή Β, ή Γ, ή Α+Γ,  κλπ.)

Α.      Το καλό κλίμα στον νέο χώρο εργασίας ;

Β.      Οι οικονομικές απολαβές ;

Γ.      Η ύπαρξη επιχείρησης στο οικογενειακό περιβάλλον από  την δική σας πλευρά είτε από την πλευρά της συζύγου ή μέλλουσας συζύγου ;

7.      Τι πρυτάνευσε στην απόφαση ένταξής σας στο νέο εργασιακό περιβάλλον; (Η απάντηση πρέπει να είναι του τύπου Α, ή Β, ή Γ, ή Β+Γ,  κλπ.)

Α.      Το καλό κλίμα στον νέο χώρο εργασίας ;

Β.      Οι οικονομικές απολαβές ;

Γ.      Η υπάρχουσα επιχείρηση στο οικογενειακό περιβάλλον από  την δική σας πλευρά είτε από την πλευρά της συζύγου ;

8.      Πιστεύετε ότι τελικά κάνατε λάθος που ζητήσατε ή επιδιώξατε να αποδεσμευθείτε από την Π.Α ;

Α.      Ναι (Παρακαλούμε εξηγείστε γιατί)

Β.      Όχι

Γ.      Έχετε σκεφθεί να επανέλθετε ; (Παρακαλούμε εξηγείστε γιατί)

9.      Μέχρι ποιόν εν ενεργεία βαθμό πιστεύετε ότι θα πρέπει να εξελίσσονται οι Αξκοί της Σ.ΜΑ, και σε ποίο ή ποιους βαθμούς πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται το μεγάλο κοσκίνισμα ; (Η απάντηση πρέπει να είναι του τύπου Α+Χ, Β+Ψ, ή Β+Χ+Ψ, ή Β+Ω, Α+Ζ, κλπ.)

Α.      Υποπτεράρχου        Χ.      Επγού

Β.      Αντιπτεράρχου        Ψ.      Σμχου

Ω.      Ταξχου

Ζ.       άλλος

10.  Σε περίπτωση που στην προηγούμενη ερώτηση απαντήσατε Β+Χ/Ψ/Ω, ποίες πιστεύετε ότι μπορεί να είναι οι οργανικές θέσεις Αντιπτεράρχων Μηχανικών και πόσες το μέγιστο μπορεί να είναι αυτές με τα σημερινά δεδομένα οροφής της Π.Α. ; (Η απάντηση πρέπει να είναι του τύπου Α+Χ, Β+Ψ+Ζ, ή Β+Χ+Ψ, ή Α+Ω,  κλπ.)

Α.      Το μέγιστο μία (1)            Χ.      Δ/ΔΑΥ

Β.      Το μέγιστο δύο (2)            Ψ.      Β’Υ/ΓΕΑ

Ω.      ΓΕΝ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

Ζ.       ΤΕΧΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

11.  Πέραν των τυπικών προσόντων πιστεύετε ότι οι Ανώτεροι Αξκοί πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτουν ποία από τα κατωτέρω επιπλέον προσόντα ; (Η απάντηση πρέπει να είναι του τύπου Α+Γ, Α+Β+Δ, ή Γ+Δ, ή Α+Δ,  κλπ.)

Α.         Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο advanced και άνω

B.         Μία ακόμη γλώσσα της Ε.Ε σε επίπεδο lower

Γ.         Οποιοδήποτε Μεταπτυχιακό τίτλο

Δ.         Μία τοποθέτηση εξωτερικού οπωσδήποτε

12.     Πέραν των τυπικών προσόντων πιστεύετε ότι οι Ανώτατοι Αξκοί πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτουν ποία από τα κατωτέρω επιπλέον προσόντα ; (Η απάντηση πρέπει να είναι του τύπου Α+Γ, Α+Β+Δ, ή Γ+Δ, ή Α+Δ,  κλπ.)

Α.         Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο proficiency

B.         Μία ακόμη γλώσσα της Ε.Ε σε επίπεδο advanced

Γ.         Μεταπτυχιακό τίτλο  σε τομέα της ειδικότητας τους

Δ.         Μεταπτυχιακό τίτλο  σε τομέα διαφορετικό της ειδικότητας τους

Ε.         Δύο τοποθετήσεις εξωτερικού οπωσδήποτε

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Υποπτέραρχος (ΤΑ) ε.α. Δημήτριος Μ. Πετρίδης
Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Σ.Μ.Α

Πίσω στο Gallup

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *