Νέο Καταστατικό ΕΣΜΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση του συλλόγου την 29-Νοε-2015 εγκρίθηκε από το σώμα το τροποποιημένο Καταστατικό, το οποίο στη συνέχεια υποβλήθηκε από το ΔΣ στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κατόπιν πολύμηνης διαδικασίας, το νέο Καταστατικό του συλλόγου τίθεται σε ισχύ από την 12-Ιαν-2017.

Επιγραμματικά, οι αλλαγές που επιφέρει το νέο Καταστατικό είναι οι εξής:

  • Δυνατότητα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και των εν ενεργεία μελών.
  • 7μελές ΔΣ 2ετούς θητείας με συμμετοχή και εν ενεργεία μελών.
  • Συγκρότηση βοηθητικών οργάνων (Δντής Μελετών, Υπεύθυνος Εκδόσεων, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων), καθώς και Ομάδων Εργασίας.
  • Συμμετοχή του συλλόγου σε άλλα πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια όργανα.
  • Προσθήκη τίτλων, Αναρίθμηση και Κωδικοποίηση των άρθρων του Καταστατικού.

Το νέο ισχύον πλέον Καταστατικό του σύλλόγου μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.