Ανακοίνωση Περί Εισφορών Υγειονομικής Περίθαλψης

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε τα παρακάτω αρχεία που περιέχουν Ανακοίνωση – Ενημέρωση του δικηγορικού γραφείου ΠΕΤΡΑΔΕΛΛΗ – ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ & Συνεργάτες σχετικά με υγειονομική περίθαλψη και αίτηση αναδρομικού επανυπολογισμού και επιστροφής της διαφοράς.

  1. Ανακοίνωση Περί Εισφορών Υγειονομικής Περίθαλψης
  2. Σχετική Αίτηση

Το ΔΣ