Λίστα Υποψηφίων για το ΔΣ και την ΕΟΕ του ΕΣΜΑ

Σύμφωνα με το πρακτικό 01/2022 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας, της 18ης Ιανουαρίου 2022, η λίστα των υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες του συλλόγου είναι η εξής:

Υποψήφιοι για το ΔΣ

Εν Ενεργεία
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ/ΕΠ) εν ενεργεία της 54 ΣΜΑ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΑ) εν ενεργεία της 39 ΣΜΑ
ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ/ΕΠ) εν ενεργεία της 44 ΣΜΑ
ΖΗΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΗ) εν ενεργεία της 41 ΣΜΑ
ΚΑΡΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑ) εν ενεργεία της 61 ΣΜΑ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑ) εν ενεργεία της 36 ΣΜΑ

Εν Αποστρατεία
ΒΟΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗ) εν αποστρατεία της 30 ΣΜΑ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΜΑ) εν αποστρατεία της 20 ΣΜΑ
ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΜΑ) εν αποστρατεία της 48 ΣΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΕ) εν αποστρατεία της 34 ΣΜΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΗ) εν αποστρατεία της 32 ΣΜΑ
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΜΗ) εν αποστρατεία της 52 ΣΜΑ
ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΗ) εν αποστρατεία της 32 ΣΜΑ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΜΑ) εν αποστρατεία της 29 ΣΜΑ

Υποψήφιοι για την ΕΟΕ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΗ) εν αποστρατεία της 29 ΣΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΕ) εν αποστρατεία της 34 ΣΜΑ
ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΗ) εν αποστρατεία της 32 ΣΜΑ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΗ) εν αποστρατεία 30 ΣΜΑ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΜΑ) εν αποστρατεία της 29 ΣΜΑ

Καλή επιτυχία στον ΕΣΜΑ!

Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους!

Εκ του ΔΣ του ΕΣΜΑ