Διαδικασίες – Οδηγίες Διενέργειας Αρχαιρεσιών

Αθήνα 24 Δεκεμβρίου 2021

 

Σε συνέχεια σχετικών ανακοινώσεων και σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 31 του καταστατικού του Συλλόγου, με τη παρούσα ανακοίνωση περιγράφονται οι διαδικασίες και δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες για τις Αρχαιρεσίες του Συλλόγου που θα διενεργηθούν την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022 μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και με ηλεκτρονική ψήφο, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ, περί αποφυγής συγκεντρώσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η εφαρμογή «ΖΕΥΣ» που θα χρησιμοποιηθεί είναι εγκεκριμένη και πιστο-ποιημένη και χρησιμοποιεί ειδική κρυπτογράφηση, ώστε να μην είναι δυνατή η αποκάλυψη της σταυροδοσίας, οποιουδήποτε, από οποιονδήποτε. Μόνο στο τέλος της ψηφοφορίας, τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΦΕ) τοποθετούν τους ειδικούς κωδικούς τους και γίνεται η αποκρυπτογράφηση των αποτελεσμάτων, όπου εξάγεται ένα πλήρες κείμενο με τους ψηφίσαντες και τον αριθμό των σταυρών που έλαβε κάθε υποψήφιος.

Μόνο ο Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΦΕ) είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με το πρόγραμμα και τη λήψη των αποτελεσμάτων.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΕΓΕΙΝ

Δικαίωμα εκλέγειν έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο μελών του Συλλόγου και είναι οικονομικά τακτοποιημένα για το έτος 2021 ή / και 2022.

Κάθε τακτοποιημένο οικονομικά μέλος του Συλλόγου θα λάβει στο e-mail που έχει δηλώσει, ένα μήνυμα με έναν προσωπικό κωδικό και ένα σύνδεσμο (link), με ανάλογες οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής, ώστε να ψηφίσει στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου.

Επισήμανση : Δυνατότητα οικονομικής τακτοποίησης / εγγραφής στο Σύλλογο παρέχεται έως την 28η Ιανουαρίου 2022, δύο ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, ώστε να δοθεί χρόνος εγγραφής στο αρχείο ηλεκτρονικής ψήφου.

 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

Τα ψηφοδέλτια θα είναι ηλεκτρονικού τύπου και θα περιλαμβάνουν πρώτα με αλφαβητική σειρά τους υποψήφιους για το ΔΣ και μετά με αλφαβητική σειρά τους υποψήφιους για την ΕΟΕ. Δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων θα αναγράφεται εάν είναι εν ενεργεία ή εν αποστρατεία μέλη του Συλλόγου.

Οι υποψήφιοι για το ΔΣ χωρίζονται σε εν ενεργεία και εν αποστρατεία και θα υπάρχει ξεχωριστό ερώτημα για κάθε κατηγορία.

 

ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ

Το κάθε μέλος του Συλλόγου έχει τη δυνατότητα για τους κάτωθι σταυρούς προτίμησης ανά περίπτωση :

Για το Διοικητικό Συμβούλιο (συνολικά έως 4) ως ακολούθως :

Έως δύο σταυρούς προτίμησης για εν ενεργεία υποψήφιους για το ΔΣ

και

Έως δύο σταυρούς προτίμησης για εν αποστρατεία υποψήφιους για το ΔΣ

 

Για την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου :

Έως δύο σταυρούς προτίμησης για τους υποψήφιους στην ΕΟΕ

 

Οι σταυροί ( + ) προτίμησης, θα τοποθετούνται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής και δεν θα υπάρχει περίπτωση ακυρότητας.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Η ψηφοφορία θα γίνει την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, την 30 Ιανουαρίου 2022 και θα διαρκέσει από τις 11:00 και έως τις 14:30.

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ

Για επίλυση τυχόν δυσχερειών, θα υπάρχει helpdesk, στα τηλέφωνα 6983498349 Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας για την Προετοιμασία Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας, 6978509354 μέλος ΔΣ ΕΣΜΑ.

 

Από την Ομάδα Εργασίας για την Προετοιμασία της ΓΣ και των Αρχαιρεσιών του ΕΣΜΑ.