ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2015

Αγαπητοί    συνάδελφοι,

Ο πρόεδρος και το ΔΣ του Συλλόγου προσκαλούν τα μέλη του σε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί  τη Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:30 πμ στην αίθουσα εκδηλώσεων ΔΑΙΔΑΛΟΣ του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου, Ρεθύμνου 2, Αθήνα με θέματα:

α/ Αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, σύμφωνα με τα Άρθρα 26, 27, 28 & 29 του ισχύοντος Καταστατικού.

β/ Επικαιροποίηση των τροποποιήσεων του καταστατικού που αποφασίστηκαν στην ΓΣ της 2-12-2012 και κωδικοποίηση αυτού.

γ/ Παροχή Εξουσιοδότησης στο νέο ΔΣ για δημοσίευση τροποποιήσεων καταστατικού και καταχώρησή τους στο σχετικό βιβλίο του πρωτοδικείου.

Η διάθεση της αίθουσας για την πραγματοποίηση της Συνέλευσης είναι ευγενική χορηγία του Προέδρου του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου και εν αποστρατεία συναδέλφου μας κ. Κωνσταντίνου Καρκανιά της 14ης σειράς ΣΜΑ.

Στη συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εκτενής ενημέρωση από εκπρόσωπο του δικηγορικού γραφείου «Ροδάνθη Π. ΠΕΤΡΑΔΕΛΛΗ & Συνεργάτες» σχετικά με τα θέματα που αφορούν στην απόρριψη της αίτησης δημοσίευσης του από 2-12-2013 τροποποιημένου καταστατικού από το Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Θεωρούμε σκόπιμο να  σας υπενθυμίσουμε ότι τα μέλη που ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για το ΔΣ και την εξελεγκτική επιτροπή θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 28 του καταστατικού να είναι ταμιακώς εντάξει, ενώ οι κατ΄ άρθρο  27 υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως μέχρις δύο ημέρες πριν την διενέργεια των αρχαιρεσιών.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η κατά το νόμο απαρτία η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα την επόμενη Κυριακή  29 Νοεμβρίου 2015.

Τέλος θεωρούμε ότι η κατά το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή των μελών στις αρχαιρεσίες και την Συνέλευση ευνοεί την βιωσιμότητα και την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου.

Με εκτίμηση
Το ΔΣ
Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης της 22ης Νοεμβρίου 2015 έχει ως εξής:

10:00 Πέρας προσέλευσης  –  Έναρξη Γενικής Συνέλευσης
10:00 – 12:00 Απολογισμός  / Πεπραγμένα Συλλόγου Προηγούμενου  Έτους.
Παρουσίαση / Έγκριση Οικονομικής  Κατάστασης Συλλόγου και Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Ενημέρωση επί της διαδικασίας απόρριψης του τροποποιημένου καταστατικού –  Επικαιροποίηση Τροποποιήσεων.
Εισαγωγή Θεμάτων προς Συζήτηση, Συζήτηση και Λήψη Αποφάσεων.
12:00 – 12:15 Διάλλειμα
12:15 – 14:00 Διενέργεια Αρχαιρεσιών
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
Ψηφοφορία για την Ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
14:00 Πέρας  Συνέλευσης