ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 2/2/2020

Παρακάτω παρατίθεται το Καταστατικό του ΕΣΜΑ, όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 2/2/2020 και τελεί εν αναμονή κατάθεσης στο Πρωτοδικείο και έγκρισής του.
ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ_ΤΕΛΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΣ