ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑθήνα 02 Ιαν. 2020
1.    Σύμφωνα με το άρθρο 13 (α) σχετικού συγκαλείτε το ΔΣ του ΕΣΜΑ για εξέταση των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και λήψη σχετικών αποφάσεων την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ – Ρηγίλλης 1 και Βασ. Σοφίας) και ώρα 18:00.
2.    Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

α. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
β. Χώρος Συνεδριάσεων ΔΣ
γ. Προετοιμασία για ΓΣ, Ημερομηνία , θέματα και τόπο
δ. Οικονομικά θέματα
ε. Επικοινωνία ΔΣ με μέλη του ΕΣΜΑ
στ. Ορισμός βοηθητικών μελών ΔΣ σύμφωνα με Άρθρο 24 Καταστατικού
ζ. Βιβλία Συλλόγου.
η. Παρουσίαση από την επιτροπή που επεξεργάζεται την τροποποίηση του καταστατικού και τον ΚΟΛ, των αρχικών σκέψεων ώστε να είναι κοινωνοί όλα τα μέλη του ΔΣ.
θ. Παρουσίαση θεμάτων επιτροπών (Δηλώσεις, Κατανομή κλπ ).

3.    Η συνεδρίαση είναι ανοιχτή προς τα μέλη του Συλλόγου σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2 (α) σχετικού.
Ο Πρόεδρος ΔΣ ΕΣΜΑ
Ιωάννης Κούτρας