Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου 11-4-2022

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού του Συλλόγου, συγκαλείται το ΔΣ του ΕΣΜΑ για εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο και λήψη σχετικών αποφάσεων, τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, μέσω τηλεδιάσκεψης και ώρα 19:00.

Σύγκληση ΔΣ 11 Απρ 2022