Πρόγραμμα ετήσιας γενικής συνέλευσης

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

25 Ιανουαρίου 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Ώρα  10:00 – 10:30      Προσέλευση Μελών και Προσκεκλημένων-Παράθεση  Καφέ
Ώρα  10:30 – 11:10       Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
Ώρα  11:15 – 12:30      Έναρξη Γενικής Συνέλευσης
Χαιρετισμός Προέδρου,
Εκλογή Προέδρου και
Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.        Έγκριση θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
2.        Έκθεση δραστηριοτήτων – πεπραγμένων.
3.        Απολογισμός εσόδων και εξόδων έτους 2008 και έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4.        Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων έτους 2009.
5.        Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ., προϋπολογισμού και απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.