Χορηγίες / Συνδρομές

Ο λογαριασμός που διατηρεί ο Σύλλογος για διευκόλυνση των πληρωμών των μελών, καθώς και χορηγιών, είναι ο εξής:

  • EUROBANK ERGASIAS: 00260091 770100122969, IBAN GR6602600910000770100122969

    Η ετήσια συνδρομή έχει καθοριστεί στα 30€ για το 2014.
    Η εγγραφή νέων μελών καθορίστηκε να γίνεται χωρίς κόστος.