Ο Σύλλογος

Ο Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας ιδρύθηκε το 1981. Λεπτομέρειες γύρω από την ιστορία του συλλόγου, το καταστατικό του και το διοικητικό του συμβούλιο υπάρχουν στις παρακάτω σελίδες.