Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΜΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι
Κατόπιν των Αρχαιρεσιών, που διενεργήθηκαν κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση την 2-Δεκ-2012, εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΜΑ, του οποίου η σύνθεση έπειτα από τη συγκρότηση του σε σώμα είναι η εξής:

  • Πρόεδρος: κος Ιωάννης Κούτρας (29η)
  • Αντιπρόεδρος: κος Στέφανος Τσολακίδης (20η)
  • Γενικός Γραμματέας: κος Νικόλαος Μπόσινας (44η)
  • Ταμίας: κος Νικόλαος Μαργαρίτης (32η)
  • Μέλος: κος Φώτιος Καμπιώτης (33η)

Αναπληρωματικά μέλη είναι ο κος Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος (27η) και ο κος Γεώργιος Κεπίδης (29η).
Με εκτίμηση
το νέο ΔΣ