Μήνυμα Προέδρου ΕΣΜΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά τις τελευταίες εκλογές του ΕΣΜΑ , την 21η Φεβρουαρίου 2010 και την σύσταση του ΔΣ σε σώμα, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την μεγάλη τιμή ανάδειξης μου στην θέση του Προέδρου και να αναγνωρίσω την μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου.

Σε μία εποχή κατάρρευσης των μεταπολεμικών οικονομικών μοντέλων και σταδιακής ανασύστασης των κοινωνικών δομών είναι αυτονόητη και η εν μέρει κατάπτωση των αξιών καθώς και η δυσπιστία σε οράματα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η πίστη και συσπείρωση γύρω από πυρήνες ομάδων κοινών χαρακτηριστικών και αναζητήσεων, όπως επιστημονικοί σύλλογοι, ινστιτούτα, οργανισμοί κοινωνικής προσφοράς κτλ., διέρχεται την δική της κρίση, αφού το ατομιστικό μοντέλο επιβίωσης οδηγεί μοιραία σε απομόνωση.

Μέσα σε αυτήν την περίοδο αλλαγών, ο Επιστημονικός Σύλλογος του πιο ποιοτικού στελεχιακού δυναμικού της πατρίδας μας θέλει και θα αποτελέσει μια κοιτίδα συγκέντρωσης και ανάδειξης της γνώσης των μελών του με τρόπο εποικοδομητικό για τα ίδια του τα μέλη, για τον οργανισμό της ΠΑ, που όλοι μας για ένα μεγάλο ή μικρό διάστημα υπηρετούμε, για τους οργανισμούς και εταιρίες που στελεχώνουνε μετά την αποστρατεία αλλά και για την έρευνα και ανάπτυξη μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα και διεθνείς συνεργασίες , τηρώντας των κώδικα αξιών και δεοντολογίας που επιβάλλει η ενσυνείδητη επαγγελματική ταυτότητα του «αποφοίτου της ΣΜΑ».

Πέρα από προκαταλήψεις και φοβικότητες που κρατούσαν τον Σύλλογο «δέσμιο» εσωστρέφειας, θα αναζητήσουμε συνέργιες  προς εκπλήρωση του σκοπού και στόχων της ανάδειξης του αξόδευτου επιστημονικού προσωπικού μας, του υψηλού εξειδικευμένου γνωστικού επιπέδου των μελών μας και της πολυετούς εμπειρίας τεχνοκρατικών & διοικητικών δραστηριοτήτων των αποφοίτων της ΣΜΑ, μέσα από συνεργασίες σε Ερευνητικά και Αναπτυξιακά προγράμματα, Συμβουλευτικές μελέτες προς κυβερνητικές αρχές και στρατηγικές συμμαχίες με φορείς, συλλόγους και ινστιτούτα  συναφών αντικειμένων τόσο εγχωρία όσο και διεθνώς.

Σε περιόδους που κανείς δε περισσεύει, ο Σύλλογος μας, πρέπει να αποδείξει πως έχει αλλάξει σελίδα και να αναδείξει κάτι που τόσο πολύ έχει ανάγκη η Χώρα μας, Έλληνες που τιμούν τις ρίζες του μέσω της γνώσης, της δουλείας και της κατάκτησης των στόχων, όποιοι και εάν είναι αυτοί… Σε αυτό τον αγώνα εμείς διαθέτουμε τους καλύτερους…

Πρόεδρος ΕΣΜΑ
Σγος ε.α. Παναγιώτης Ξενοκώστας