Logistics Forum '07 – MEC – DEFENSE LOGISTICS – 30-04-07

ΘΕΜΑ

Η ΄Εννοια της Υποστήριξης στην Πολεμική Αεροπορία (Π.Α) στο Κατώφλι του 21ου Αιώνα

ΔΙΑΛΕΚΤΗΣ

Υποπτέραρχος (ΤΑ) ε.α Δημήτριος Μ.Πετρίδης
Πρόεδρος Δ.Σ. (ΕΣΜΑ) Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ      1

Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμοι

διοργανωτές, Κυρίες & Κύριοι Σύνεδροι,

Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνεται να παρουσιάσω από αυτό το βήμα τις απόψεις μου για την Έννοια της Υποστήριξης μέσα στην Π.Α εν όψει των προκλήσεων που αυτή καλείται να αντιμετωπίσει στο κατώφλι του 21ου αιώνα, μετά από μία διαδρομή 35 ετών εμπειρίας μέσα στο Όπλο. Η εισήγησή μου θα καλύψει τους τομείς που παρατίθενται στην προβαλλόμενη διαφάνεια ως εξής:

 1. Απόδοση του όρου Logistics – Ορισμός της Υποστήριξης
 2. Το Όραμα της σύγχρονης Υποστήριξης
 3. Ο Απώτερος Σκοπός
 4. Οι Στόχοι
 5. Η Σημερινή Κατάσταση
 6. Διδάγματα από Πρόσφατα Ορόσημα
 7. Διαθέσιμες Επιλογές
 8. Προτάσεις
 9. Ανακεφαλαίωση

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ     2

ΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  (1 ΑΠΟ 3)

Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να δώσω τον ορισμό του όρου Logistics (Υποστήριξη) προκειμένου να υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής κατά την παρουσίαση των εισηγήσεων της ενότητας Defense Logistics (Υποστήριξη Στρατιωτικών Δυνάμεων) όπως αυτός παρουσιάζεται από διάφορους Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό.

 • Υποστήριξη : Η προμήθεια, συντήρηση και μετακίνηση στρατιωτικού υλικού, εγκαταστάσεων και προσωπικού (Π.Α)
 • Διοικητική Μέριμνα : Όρος εντελώς αδόκιμος (Σ.Ξ)
 • Επιμελητεία : Όρος μάλλον παλαιομοδίτικος (Π.Ν)

Έτσι  ο λιτός και συμπαγής ορισμός που αποδίδει η ΠΑ στον όρο είναι μεν ακριβής αλλά δεν αφήνει περιθώρια ανάπτυξης αναλυτικής σκέψης  για το εύρος της έννοιας ενώ είναι σαφέστερα πλέον δόκιμος των όρων που χρησιμοποιούν οι άλλοι κλάδοι των Ε.Δ γιατί  απλούστατα δικαιολογεί καλύτερα την σημασία του όρου στην  επιτυχή διεξαγωγή των Επιχειρήσεων  χρησιμοποιώντας λήμμα του ρήματος Υποστηρίζω έναντι των ρημάτων Μεριμνώ και Επιμελούμαι.

Ανατρέχοντας στον ορισμό που δίδει ένας μη Στρατιωτικός Οργανισμός όπως το Συμβούλιο Διαχείρισης της Υποστήριξης, παρατηρούμε μερικές πολύ προσεκτικά διαλεγμένες λέξεις που είναι υπογραμμισμένες στον ορισμό, που μας δείχνουν  ξεκάθαρα πιο είναι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα  αλλά και ποιές είναι οι καίριες παράμετροι που πρέπει να προσεχθούν ώστε αυτό να επιτευχθεί.

 • Η διαδικασία προγραμματισμού, εφαρμογής και ελέγχου της απόδοσης της οικονομοτεχνικά ορθής  ροής και αποθήκευσης πρώτων υλών,  εισερχομένων υλικών, τελικών προϊόντων και σχετικών με τα ανωτέρω πληροφοριών από το σημείο παραγωγής στο σημείο κατανάλωσης με ΑΝΣΚ την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη (Council of Logistics Management)



ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ     3

ΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  (2 ΑΠΟ 3)

Επανερχόμενοι στο χώρο της Άμυνας  παρατηρούμε ότι  το ΝΑΤΟ ορίζει τον όρο Logistics (Υποστήριξη) ως εξής :

 • Η επιστήμη της σχεδίασης, της υλοποίησης των μετακινήσεων και της συντήρησης των δυνάμεων. Ασχολείται με τα αντικείμενα των στρατιωτικών επιχειρήσεων που σχετίζονται με :
  • Σχεδίαση και ανάπτυξη, απόκτηση, αποθήκευση, μετακίνηση, κατανομή, συντήρηση, διάταξη και απόσυρση  του υλικού
  • Μετακίνηση, απομάκρυνση από το Θέατρο Επιχειρήσεων και περίθαλψη προσωπικού
  • Απόκτηση ή κατασκευή,  συντήρηση, λειτουργία και καθαίρεση υποδομής  &
  • Απόκτηση και διάθεση υπηρεσιών

Εδώ παρατηρούμε ότι η Υποστήριξη ασχολείται με 4 διακεκριμένα αντικείμενα δηλαδή:

 1. Το υλικό από σχεδίασης μέχρι απόσυρσης  (CRADLE TO DEATH CONCEPT)
 2. Τις μετακινήσεις του προσωπικού προς και από το θέατρο των επιχειρήσεων
 3. Την υποδομή (CRADLE TO DEATH CONCEPT)
 4. Την απόκτηση και διάθεση υπηρεσιών που εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ταχύτητας ενεργειών από ειδικούς χωρίς πάγιες επενδύσεις της Συμμαχίας

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ     4

ΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  (3 ΑΠΟ 3)

Τέλος δε αν ανατρέξουμε στον ορισμό της Αμερικανικής Αεροπορίας (USAF) βλέπουμε μια ακόμη αναλυτικότερη παρουσίαση των συνιστωσών της Κατανομής και Υποστήριξης συστημάτων και προϊόντων που καλύπτουν όχι μόνο όλο το φάσμα των Αρμοδιοτήτων της Υποστήριξης αλλά την μεταξύ τους αναγκαία και ικανή συνθήκη της Διαλειτουργικότητας Αξιοπιστίας & Συντηρησιμότητας (Interoperability, Reliability, Maintainability)

Η Υποστήριξη από καθαρά στρατιωτική άποψη, κυρίως ασχολείται με την Κατανομή και την Υποστήριξη συστημάτων ή προϊόντων και περιλαμβάνει τις εξής 10 συνιστώσες:

 • Προγραμματισμός Συντήρησης κάθε βαθμού
 • Εκπαίδευση & Εκπαιδευτικές Διατάξεις
 • Υποστήριξη Υπολογιστικών Πόρων
 • Εφοδιαστική Υποστήριξη
 • Υποδομές
 • Προσωπικό
 • Συσκευασία, Χειρισμός
 • Επίγειος Εξοπλισμός , Αποθήκευση  & Μεταφορά
 • Τεχνικά Στοixεία
 • Διαλειτουργικότητα Αξιοπιστία & Συντηρησιμότητα

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ     5

ΤΟ   ΟΡΑΜΑ

Τούτων δοθέντων εκτιμώ ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει κανείς να διαφωνήσει ότι το Όραμα της Υποστήριξης για την ΠΑ του 21ου αιώνα απαιτεί την  επίλυση ενός πολυπαραμετρικού προβλήματος βελτιστοποίησης όπου θα επιτυγχάνεται ο μέγιστος βαθμός ετοιμότητας των μέσων  στον ελάχιστο δυνατό χρόνο όπως ορίζουν τα θεσμικά κείμενα της ΠΑ, και με το πλέον προσιτό κόστος.

 • Η εξασφάλιση του μέγιστου βαθμού ετοιμότητας των μέσων της Π.Α στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και με το πλέον προσιτό κόστος (Επίλυση πολυ-παραμετρικού προβλήματος βελτιστοποίησης)
 • Ελάχιστος δυνατός χρόνος είναι αυτός που για κάθε περίπτωση ορίζουν τα Θεσμικά Κείμενα της Π.Α
 • Πλέον προσιτό κόστος είναι αυτό που είναι δυνατόν να διατεθεί από τον αναπτυξιακό & λειτουργικό προϋπολογισμό της Π.Α (ΕΜΠΑΕ  & ΕΦΕΠ)

Εδώ είναι που πρέπει να προσέξουμε την διαφορά του καθημερινού λειτουργικού κόστους της ΠΑ που χρηματοδοτείται από το ΕΦΕΠ από τις αναπτυξιακές επενδύσεις που είναι απαραίτητες να γίνουν νομοτελειακά μέσα από το ΕΜΠΑΕ κατά τις επιταγές του συνεχούς εκσυγχρονισμού των μέσων μας, σύμφωνα με την κοινή λογική και τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει ως Χώρα έναντι των Οργανισμών στους οποίους ενεργά συμμετέχουμε (ΝΑΤΟ & ΕΕ).


ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ  6

O ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

 • Να μπορούν απρόσκοπτα οι Διοικητές Μειζόνων Σχηματισμών & Μονάδων να αφοσιωθούν στην επιτυχή προετοιμασία της αποστολής τους χωρίς περισπαστικά αίτια
 • Παράδειγμα προς αποφυγή: Ο χειρισμός της κρίσης των 3000 TACs των Α/Κ F 110

Και πάλι τολμώ να εκτιμήσω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσε κανείς να διαφωνήσει με τον απώτερο σκοπό της Υποστήριξης, μίας Υποστήριξης που θα επιτρέπει στους Διοικητές Μειζόνων Σχηματισμών και μη, να αφοσιωθούν απρόσκοπτα στην επιτυχή προετοιμασία της αποστολής τους χωρίς περισπαστικά αίτια και χωρίς να χρειαστεί να ζήσουν  το δράμα χειρισμού της κρίσης των 3000 ΤΑCS των A/K F110 όπου φτάσαμε στο οδυνηρό σημείο να συνεδριάζει το ΑΑΣ επί εβδομαδιαίας βάσεως για να αποφασίζει τα προφανή επειδή οι κατά καιρούς εισηγήσεις των αρμοδίων δεν έφτασαν ποτέ στο επίπεδο που έπρεπε με αποτέλεσμα να πληρώσουμε το κόστος της ατολμίας λήψεως αποφάσεων τόσο σε χρήμα όσο και κυρίως σε χαμηλή διαθεσιμότητα επί ικανό χρονικό διάστημα με θλιβερά επακόλουθα στην καθυστέρηση της επιχειρησιακής εκπαίδευσης και όλες τις παρεπόμενες συνέπειες.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ     7

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Έτσι ερχόμαστε στους στόχους που πρέπει να έχει πάντα η Υποστήριξη πού όσο και αν φαίνονται απλοί τις περισσότερες φορές από έλλειψη διορατικότητας, εμπειρίας προσλαμβανουσών παραστάσεων αλλά και φυσικής τάσεως (δυστυχώς η φύση είναι πάντοτε τεμπέλα) ασχολούμαστε με τα καθημερινά και την ρουτίνα χωρίς να σχεδιάζουμε το μέλλον ώστε να μπορέσουμε αργότερα πάνω σε γερές βάσεις να οικοδομήσουμε την αυτοματοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται ώστε να  ξέρουμε ποιος κάνει τι, πότε, γιατί και πώς.

 • Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από τα δύσκολα  και να προχωρήσουμε προς τα εύκολα  αρχίζοντας από:
 • Την κατάρτιση δόγματος πού ήδη έχει ξεκινήσει αλλά ποτέ δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισής του από το ανώτατο δυνατό επίπεδο
 • Την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των μέσων μας εντός των ορίων των θεσμικών κειμένων της Π.Α, φροντίζοντας να ξέρουμε πάντα ποια μέσα μας είναι μη διαθέσιμα, για πόσο χρόνο και γιατί,
 • Να ολοκληρώνουμε την Προγραμματισμένη Συντήρηση ομαλά και μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο,
 • Να περιορίσουμε την Απρογραμμάτιστη  Συντήρηση σε εξαίρεση και τέλος
 • Να μειώσουμε δραστικά τους χρόνος ανεφοδιασμού και να πετύχουμε την έγκαιρη εξασφάλιση του σωστού ανταλλακτικού αλλά και τη εξασφάλιση των Ε/Ω για την επαναδιάθεση των μέσων μας.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ     8


Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ( 1 ΑΠΟ 2 )

Αν επιχειρήσουμε να συνοψίσουμε την σημερινή κατάσταση διαπιστώνουμε ότι παρά τις μέχρι σήμερα αναλωθείσες Ε/Ω για δημιουργία αναπτυξιακής προοπτικής

 • Δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί Δόγμα Υποστήριξης με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κατά περίπτωση προϋποθέσεις αυτοσχεδιασμού και μάλιστα πολλές φορές από μη ειδικούς
 • Η μηχανοργάνωση των δραστηριοτήτων Συντήρήσης των μέσων μας έχει σημαντικά καθυστερήσει
 • Η μηχανοργάνωση των δραστηριοτήτων Εφοδιασμού μολονότι έχει σημαντικά προχωρήσει, είναι σε πολλά σημεία ασύμβατη με την συνολική έννοια της Υποστήριξης και επομένως αναποτελεσματική (Παρακολούθηση ακριβών παρελκομένων και απαρτίων κατά Ρ/Ν, λειτουργία  201 ΚΕΦΑ σε 24ωρη βάση, κλπ).
 • Ο έλεγχος των υπευθύνων κάθε μορφής καθυστερήσεων στο σύστημα Υποστήριξης είναι από χαλαρός έως ανύπαρκτος.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ     9

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ( 2 ΑΠΟ 2 )

Τέλος η αντιμετώπιση  νέων και δοκιμασμένων την πράξη μεθόδων και εφαρμογών Υποστήριξης γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση και επιφυλακτικότητα  αν όχι φοβικά  όπως για παράδειγμα:

 • Η Ολοκληρωμένη Υποστήριξη και οι Συνιστώσες της όπως περιγράφηκαν στον ορισμό της Υποστήριξης κατά την USAF (Integrated Logistics Support & its Elements) όπως π.χ η Πιστοποίηση των Εργοστασιακών Φορέων μας κατά ISO
 • Υποστήριξη βάσει Επιδόσεων (Performance based Logistics, Μεγιστοποίηση Ελληνικοποίησης μέσω Outsourcing, 3rd Party Logistics Providers για κρίσιμα υλικά)
 • H Καθιέρωση Ηλεκτρονικής Υπογραφής και Ευρεία Χρήση του Διαδικτύου στις Προμήθειες, και της Ευρυζωνικότητας στις επικοινωνίες
 • Η αποδοχή κατά περίπτωση Εμπορικών (Commercial Off The Shelf)  έναντι Στρατιωτικών Προδιαγραφών
 • Χρησιμοποίηση Γραμμωτού Κώδικα (Bar Code) και Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης Υλικών {Radio Frequency Identification (RFID)}



ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 10


ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ  ΑΠΟ  ΠΡΟΣΦΑΤΑ  ΟΡΟΣΗΜΑ  ( 1 ΑΠΟ 3 )

Ας περάσουμε τώρα στα διδάγματα που θα   έπρεπε να έχουμε πάρει από δύο πολύ σημαντικά ορόσημα για την Υποστήριξη όπως είναι οι Επιχειρήσεις Desert Storm & Iraqi Freedom.

 • Operation Desert Storm (ODS) 1991-1992. Η μεγαλύτερη Επιχείρηση Υποστήριξης Δυνάμεων που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ως σήμερα που δικαιωματικά θεωρείται παγκόσμια ότι η Υποστήριξη κέρδισε τον Πόλεμο
  • Εντός των 30 πρώτων ημερών μετακινήθηκαν 72.000 τόνοι εξοπλισμού και 91.000 στελέχη
  • Μεταφέρθηκαν, εγκαταστάθηκαν και συνέβαλαν στις επιχειρήσεις 550.000 άτομα
  • Καταναλώθηκαν 1,3 δις γαλόνια καυσίμου και 7,0 εκατομμύρια τόνοι πυρομαχικών και εφοδίων κάθε είδους
  • Υποστηρίχθηκαν πλέον των 1.200 Α/Φ, σε περισσότερες από 24 βάσεις διασκορπισμένες σε 6 διαφορετικά Κράτη της περιοχής
 • ODS “Brute Force” Logistics
  • Υποστήριξη Κτηνώδους Δύναμης

Η πρώτη αποτελεί την μεγαλύτερη επιχείρηση υποστήριξης δυνάμεων που σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε μέχρι σήμερα και που δικαιωματικά θεωρείται παγκόσμια ότι σ’ αυτήν η Υποστήριξη κέρδισε τον Πόλεμο. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στην διεθνή βιβλιογραφία έμεινε με τον όρο “Brute ForceLogistics. Οι τεράστιες ποσότητες στρατευμάτων, εφοδίων, εξοπλισμού αεροσκαφών μέσων που επιχείρησαν από περισσότερες από 24 βάσεις διασκορπισμένες σε 6 διαφορετικά Κράτη της περιοχής δείχνει, τον τεράστιο βαθμό μακρόπνοου σχεδιασμού προετοιμασίας και επενδύσεων που έλαβαν χώρα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα προκειμένου να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ  11


ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ  ΑΠΟ  ΠΡΟΣΦΑΤΑ  ΟΡΟΣΗΜΑ  ( 2 ΑΠΟ 3 )

 • Operation Iraqi Freedom (OIF) 2002-2003.
  • Η Επιχείρηση Υποστήριξης Δυνάμεων που χαρακτηρίσθηκε από την χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών για τις μεταφορές, την ταχεία ανάπτυξη και τον χειρισμό του εξοπλισμού και ακολούθησε την αρχή

“just- in–time”

 • OIF  “Precision–Guided”Logistics
  • Υποστήριξη Κατευθυνόμενης Ακρίβειας

Η δεύτερη χαρακτηρίστηκε από την ευρεία χρήση νέων τεχνολογιών κατά τις μετακινήσεις την ταχεία ανάπτυξη και τον  χειρισμό του εξοπλισμού. Κάθε μεταφερόμενο φορτίο ήταν εξοπλισμένο με ένα πομπό που επέτρεπε την ραδιοσυχνική του αναγνώριση (RFID). Αυτό κατά συνέπεια επέτρεπε την στενή παρακολούθηση όλου του εξοπλισμού μέσω ενός δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης από το σημείο της αρχικής φόρτωσής του μέχρι το σημείο παράδοσής του στον τελικό του προορισμό.

Μεγάλη έμφαση δόθηκε στην ποιότητα και την ακρίβεια της παρασχεθείσας υποστήριξης που βασίσθηκε στην αρχή του “JUST IN TIME” που σημαίνει  τον άμεσο ανεφοδιασμό του αναλωθέντος εξοπλισμού όταν και  όπου απαιτήθηκε, χωρίς την πρωτοποθέτηση υπερβολικών αποθεμάτων στην περιοχή του θεάτρου των επιχειρήσεων.

Για το λόγο αυτό άλλωστε η  OIF στην διεθνή βιβλιογραφία έμεινε με τον όρο “Precision GuidedLogistics.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ    12


ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ  ΑΠΟ  ΠΡΟΣΦΑΤΑ  ΟΡΟΣΗΜΑ  ( 3 ΑΠΟ 3 )

Τα βασικά διδάγματα  από τα δύο αυτά πρόσφατα ορόσημα  είναι ότι η αποτελεσματική Υποστήριξη των σύγχρονων οπλικών συστημάτων πρέπει να έχει ορισμένα  βασικά χαρακτηριστικά τα  πλέον σημαντικά των οποίων είναι :

 • Ο μακρόπνοος και ακριβής σχεδιασμός  που είναι δυνατόν να υλοποιηθεί μόνο από επαγγελματίες του είδους με την κατάλληλη παιδεία και τις απαραίτητες εμπειρίες
 • Η ταχεία ροή πληροφοριών και όχι μόνο υλικών που σημαίνει την ευρύτατη χρήση καινοτομιών & τεχνολογιών αιχμής στις Επικοινωνίες
 • Και μάλιστα σε τέτοιο σημείο που να είναι εκ των προτέρων γνωστό από όλους τους κατά περίπτωση υπευθύνους τι αναμένεται και πού, χαρακτηριστικό που είναι ευρύτερα γνωστό σαν «Πλήρης Ιχνηλασιμότητα των Μέσων» ή  “TOTAL ASSET VISIBILITY” και που επί σειρά ετών αρνείται να μας παραχωρήσει  το οπισθοδρομικό σύστημα Υποστήριξης που ακόμη ανεχόμαστε,  με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος των υπευθύνων.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ    13


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ   ΕΠΙΛΟΓΕΣ   ( 1  ΑΠΟ  2 )

Μετά την παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης αλλά  και των εμπειριών του πρόσφατου παρελθόντος, είναι ανάγκη να προχωρήσουμε στην καταγραφή των διαθέσιμων επιλογών που δεν είναι άλλες από την:

 • Παραμονή στην υπάρχουσα κατάσταση, πράγμα που σημαίνει ότι:
  1. Αποδεχόμαστε τις αδυναμίες του συστήματος να ελέγξει αποτελεσματικά την Υποστήριξη οποιουδήποτε Πολύπλοκου Οπλικού Συστήματος και μάλιστα πέραν της Συντήρησης Βάσεως.
  2. Αποδεχόμαστε τον κίνδυνο κατάρρευσης του συστήματος από έλλειψη των ορθών δομών παρακολούθησής του, διασπάθισης πόρων και το κυριότερο δεν μας ενδιαφέρει η συνεχής μείωση του ηθικού του προσωπικού μας που βλέπει ότι όχι μόνον ταλαιπωρείται από προφανείς ελλείψεις επενδύσεων αλλά και ονειδίζεται.
  3. Αποδεχόμαστε τον κίνδυνο η επικείμενη κατάρρευση του συστήματος να συμπαρασύρει ανθρώπινες ζωές γιατί δεν αντιμετωπίσθηκαν με τις δικλείδες ασφαλείας που θα έπρεπε τα όρια ζωής ή  αποθήκευσης κρισίμων υλικών που δεν είναι κατ ανάγκην ακριβά υλικά όπως π.χ δίσκοι βαθμίδας τουρμπίνας του Α/Κ αλλά παρεμβάσματα του υδραυλικού συστήματος ή του συστήματος παροχής οξυγόνου του Α/Φ.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ    14


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ   ΕΠΙΛΟΓΕΣ   ( 2  ΑΠΟ  2 )

Ή Αναμόρφωση εκ βάθρων Του Συστήματος Υποστήριξης  που δεν μπορεί να γίνει αν δεν κατανοηθεί η σοβαρότητα του προβλήματος, δεν ληφθούν γενναίες αποφάσεις κυρίως σε θεσμικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο δέσμευσης πόρων πρώτα από τον αναπτυξιακό κυρίως Π/Υ της ΠΑ (ΕΜΠΑΕ) και ύστερα με αύξηση των πόρων του λειτουργικού Π/Υ της ΠΑ η καμπύλη του οποίου είναι φθίνουσα τα τελευταία δέκα έτη. Αυτό που κατ΄αρχήν φαίνεται δύσκολο στην πραγματικότητα δεν είναι, γιατί στην μόνιμη επωδό ότι δεν υπάρχουν πιστώσεις μπορούμε να αντιτάξουμε δύο τινά:

 • Ότι κυρίως για αναπτυξιακά θέματα, ο δρόμος της χρησιμοποίησης των Α.Ω είναι όχι μόνον υπαρκτός αλλά και επιβεβλημένος και πιστέψτε με οι μη υλοποιημένες υποχρεώσεις των μεγάλων ξένων εταιρειών είναι πάρα πολλές και
 • Ότι οι δράσεις του 4ου ΚΠΣ είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένες σε θέματα αναπτυξιακά και της Κοινωνίας της Πληροφορίας και επομένως είναι θέμα κεντρικού σχεδιασμού η απαίτηση πιστώσεων μέσα από εκεί. Έτσι όλος ο κόσμος θα πιστέψει στο όραμα και θα δεχθεί αγόγγυστα να στρατευθεί στην εργώδη προσπάθεια που χρειάζεται για να πετύχει:
  1. Την κατάρτιση Δόγματος Υποστήριξης, Οργανισμού Υποστήριξης κατά  Μείζονα και Ελάσσονα Σχηματισμό και λεπτομερή περιγραφή Αρμοδιοτήτων, ώστε «κάθε κατεργάρης να κάτσει στον πάγκο του» όπως σοφά λέγει ο λαός
  2. Να περιγραφεί σωστά το μοντέλο του προσωπικού Υποστήριξης ανά βαθμίδα , το γνωστικό επίπεδο που πρέπει να έχει από πλευράς βασικών σπουδών και μετεκπαιδεύσεων
  3. Την εύκολη υιοθέτηση όλων των συγχρόνων μεθόδων πληροφορικής στη διαχείριση, σήμανση, ιχνηλάτηση και αποτελεσματική παρακολούθηση  του εύχρηστου Υλικού κατά τρόπο φιλικό προς το χρήστη και για όλα τα επίπεδα Συντήρησης
  4. Την κατάργηση των στεγανών ειδικοτήτων στους χώρους ανεφοδιασμού και την εμπλοκή στελεχών με εμπειρία και γνώσεις στην Συντήρηση και την Ποιοτική  Εξασφάλιση του Υλικού μέχρι την επίτευξη της πλήρους αναμόρφωσης του συστήματος
  5. Την άμεση απαλλαγή από το άχρηστο και μη ενεργό Υλικό

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ    15

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Τι Προτείνουμε λοιπόν;

 • Προτείνεται προφανώς η 2η επιλογή
  • Αποφυγή Κατάρρευσης υπάρχοντος συστήματος λόγω υπερφόρτωσης
  • Δυνατότητα σταδιακής αναβάθμισής του με βάση γερά και νέας αντίληψης θεμέλια μέσω Α.Ω ή 4ου ΚΠΣ

Σε συνδυασμό με

 • Συνεχή εξάσκηση με συμμετοχή σε Ασκήσεις ΝΑΤΟ κατά την εμπλοκή I R Forces
 • Συνεχή δοκιμασία νέων μεθόδων και τρόπων Υποστήριξης κατά περίπτωση
  • (ILS, PbL, Power by the Hour FOS Contracts, COTS Specs, BarCodes, RF Ids, Eυρεία χρήση Internet & Ευρυζωνικών δικτύων, Outsourcing, 3PL)

Είναι προφανές ότι προκρίνουμε την δεύτερη επιλογή παρά το γεγονός ότι σχετίζεται με περισσότερο κόπο γιατί αυτή μας εξασφαλίζει όχι μόνο την έξοδο από την κρίση που είναι βέβαιο με μαθηματική ακρίβεια ότι έρχεται αλλά και την διά βίου μακροβιότητα του συστήματος. Η συνεχής πρόσκτηση Οπλικών Συστημάτων τεχνολογίας αιχμής, χωρίς την ανάπτυξη των κατάλληλων μέσων υποδομής για την παρακολούθηση της σωστής τους Υποστήριξης, υπερφορτώνει σε τέτοιο βαθμό το σύστημα του υπάρχοντος προσωπικού και μέσων που αργά ή γρήγορα θα καταρρεύσει.

Είναι δε σημαντικό να πιστέψουμε ότι έχουμε την δυνατότητα να πετύχουμε την σταδιακή αναβάθμιση του συστήματος μέσω των διαύλων των Α.Ω και των πόρων του 4ου ΚΠΣ αρκεί να ληφθούν έγκαιρα οι κατάλληλες αποφάσεις για να υπάρξει κεντρικός σχεδιασμός.

Εν τω μεταξύ δεν θα πρέπει να μένουμε αδρανείς στις όποιες ευκαιρίες μας παρουσιάζονται για συμμετοχή σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ και συμμετοχή των IRF γιατί εκεί μας δίνονται όλες οι δυνατότητες ανταλλαγής απόψεων, σχεδίασης  και προγραμματισμού με δοκιμασμένα μοντέλα άλλων Αεροποριών ανάπτυξης της κατάλληλης υποδομής ακόμη και σε bare base, εφόσον καταλάβουμε το τι πραγματικά επιδιώκουμε.

Τέλος δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να απαλλαγούμε από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και ανάλογα με το προς επίλυση πρόβλημα Υποστήριξης του οπλικού συστήματος που αντιμετωπίζουμε θα πρέπει να μην αντιμετωπίζουμε φοβικά την εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά να χρησιμοποιούμε όλα τα σύγχρονα εργαλεία όπως είναι το διαδίκτυο, η Ευρυζωνικότητα στις Επικοινωνίες, τους Γραμμωτούς κώδικες (Barcodes), την Ραδιοσυχνική αναγνώριση και ιχνηλάτηση των υλικών (RFID) αλλά και σύγχρονους τρόπους Υποστήριξης όπως είναι η κατά περίπτωση αποδοχή COTS υλικών έναντι υλικών στρατιωτικών προδιαγραφών, Power by the Hour FOS Contracts, 3rd Party Logistics Providers κ.λ.π.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ  16


ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν σημασία έχει να κρατήσουμε ότι:

 • Η Υποστήριξη είναι μια σύγχρονη επιστήμη θετικής κατεύθυνσης και τα στελέχη της πρέπει να διαθέτουν το κατάλληλο υπόβαθρο (Εngineering & Information Technology) και τις αντίστοιχες προσλαμβάνουσες παραστάσεις για να μπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις τους

 • Απαιτείται έγκαιρη κατάρτιση Δόγματος Υποστήριξης και Υιοθέτηση όλων των συγχρόνων μεθόδων διαχείρισης του προσωπικού των μέσων & των υπηρεσιών Outsourcing & 3ΡL
 • Απαιτείται έγκαιρη επένδυση πόρων κυρίως αναπτυξιακού χαρακτήρα για την αποφυγή κατάρρευσης του συστήματος.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ  17

Η ΄Εννοια της Υποστήριξης στην Πολεμική Αεροπορία (Π.Α) στο Κατώφλι του 21ου Αιώνα

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι στην διάθεσή σας για ερωτήσεις!

Υποπτέραρχος (ΤΑ) ε.α  Δημήτριος Μ. Πετρίδης

Πρόεδρος Δ.Σ.   ΕΣΜΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 18

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 4-05-2007

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *