Διαβούλευση Καταστατικού

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στα πλαίσια υλοποίησης των αποφάσεων της τελευταίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 19-Φεβ-2011, τίθεται σε διαβούλευση το Καταστατικό του συλλόγου, προκειμένου να προχωρήσουμε σε μία ολοκληρωμένη τροποποίησή του αφού συγκεντρώσουμε τις εισηγήσεις και τις ιδέες όλων των μελών.

Στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουργηθεί ειδικό θέμα στα Φόρουμς, μέσω του οποίου μπορεί το κάθε μέλος να υποβάλει τις εισηγήσεις του. Για άμεση μετάβαση πατήστε εδώ.

Επισημαίνεται ότι πρόσβαση στα Φόρουμς και στη διαδικασία έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη.

Με εκτίμηση
Νικόλαος Μπόσινας
ΓΓ & Ταμίας