Οι Μηχανικοί Απόφοιτοι της ΣΜΑ στο προσκήνιο: Εκπροσωπούν την Ελλάδα στο Διεθνές Συμβούλιο Αεροναυπηγικών Επιστημών (The International Council of the Aeronautical Sciences – ICAS)

Δελτίο τύπου ΕΣΜΑ

Ο Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1981. Μέλη του συλλόγου είναι όλοι οι εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί της Σχολής Ικάρων απόφοιτοι του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών / Κατεύθυνση Μηχανικών (γνωστή ως ΣΜΑ), από την οποία αποφοιτούν οι αξιωματικοί Μηχανικοί της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και άλλων χωρών με τις ειδικεύσεις : α. Μηχανικού Αεροσκαφών (MΑ), β. Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών (MH) και γ. Μηχανικού Αεροπορικών Εγκαταστάσεων (ME)

Τον Αύγουστο του 2023, ο ΕΣΜΑ έγινε δεκτός στο Διεθνές Συμβούλιο Αεροναυπηγικών Επιστημών (ICAS) λαμβάνοντας την τιμητική αποστολή να εκπροσωπεί τη χώρα μας σ’ αυτόν τον Παγκόσμιας εμβέλειας οργανισμό.

Η Ελλάδα μετέχει ενεργά στον ICAS με εθνικό αντιπρόσωπο
τον ΕΣΜΑ, με θέση στο Συμβούλιο, με μέλος τον κ. Βασίλειο Υφαντή, πρόεδρο του ΔΣ
του ΕΣΜΑ, και τρία μέλη στην Επιτροπή Προγράμματος του Συνεδρίου (
Congress), τον Δρ Κυριάκο Κουρούση, τον Δρ  Βασίλειο Μηλιώτη και τον Δρ Κωνσταντίνο Σταμούλη.

Η ανάληψη αυτής της θέσης δηλαδή της Full Member Society τοποθετεί τον ΕΣΜΑ στο επίκεντρο των εξελίξεων όσον αφορά την προώθηση και ανάπτυξη των αεροναυπηγικών επιστημών και της αεροναυπηγικής τεχνολογίας στη χώρα μας.

Το ICAS, που ιδρύθηκε το 1957, αποτελεί παγκόσμιο φόρουμ για αεροδιαστημικές εταιρείες, ακαδημαϊκούς φορείς, ερευνητικά κέντρα και επαγγελματικούς συλλόγους του χώρου, συγκεντρώνοντας 27 πλήρη και 29 συνδεδεμένα μέλη (Associate Members). Ενδεικτικά αναφέρονται σημαντικά συνδεδεμένα μέλη όπως οι εταιρείες: Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Safran, Rolls-Royce, Leonardo, Embraer, SAAB και ερευνητικοί φορείς όπως, ONERA (French Aeronautics and Space Research Center), DLR (German Aerospace Center), C.I.R.A.(Italian aerospace research centre), FOI (Swedish Defence Research Agency) κλπ.


Η κάθε χώρα εκπροσωπείται στον ICAS από ένα πλήρες μέλος ενώ μπορούν να εκπροσωπούνται πολλά συνδεδεμένα μέλη.

Με την επιλογή του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) ως εκπροσώπου στο Διεθνές Συμβούλιο Αεροναυπηγικών Επιστημών (ICAS), οι μηχανικοί απόφοιτοι της ΣΜΑ αναγνωρίζονται και αναδεικνύονται ως πρωτοπόροι στον κόσμο της αεροναυπηγικής επιστήμης και τεχνολογίας.

Η παγκόσμια εμβέλειά του ICAS, το μέγεθος και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων καταδεικνύουν την σημαντικότητα και τη στρατηγική σημασία της εκπροσώπησης της Ελλάδας σε αυτό το διεθνές συμβούλιο, δημιουργώντας ένα πλαίσιο για την ανταλλαγή γνώσεων και συνεργειών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι δεσμοί αυτοί ενισχύουν τη θέση του ΕΣΜΑ ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της αεροναυπηγικής επιστήμης και της τεχνολογίας συμβάλλοντας στην προβολή της Χώρας μας ως πρωτοπόρου στην έρευνα και ανάπτυξη στα αντικείμενα του χώρου που καλύπτει το ICAS, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το επόμενο Συνέδριο του ICAS (34ο) θα λάβει χώρα στην Φλωρεντία της Ιταλίας στις 9-13 Σεπτεμβρίου 2024. Η σχετική πρόσκληση για ομιλίες και παρουσίαση επιστημονικών/τεχνικών εργασιών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://www.icas2024.com/.

ICAS, ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ, ΕΣΜΑ, ΣΜΑ