Ανάρτηση Τελικού Πίνακα Υποψηφίων

ΚΕΦΕ_ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 19.03.2022

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται ανάρτηση ψηφοδελτίου, καθόσον η εκλογική διαδικασία θα λάβει χώρα ηλεκτρονικά