Αίτηση Υποψηφιότητας για τις Αρχαιρεσίες της 4/3/2012

Αγαπητοί συνάδελφοι
Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του εκλέγεσθαι και επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους είτε στο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου, είτε ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το Άρθρο 27 του καταστατικού, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν μαζί μου είτε μέσω e-mail είτε τηλεφωνικώς στο 6983522190.
Με εκτίμηση
Νικόλαος Μπόσινας
Γενικός Γραμματέας ΕΣΜΑ