1η Διημερίδα Διαχείρισης Υποδομών ΠΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Η ΓΕΑ/Γ2 προσκαλεί τα μέλη σε διημερίδα με θέμα τη Διαχείριση των Υποδομών της ΠΑ, όπως φαίνεται κατωτέρω:

Σε περίπτωση επιθυμίας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο mail [email protected], το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου, ώστε να εξασφαλισθούν οι  απαραίτητες άδειες εισόδου (πληρ. 210 6593251,3209) δίδοντας  ονοματεπώνυμο και αρ. ταυτότητας.

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω links αρχεία που αφορούν τη διημερίδα:

Το ΔΣ