Ο Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας ιδρύθηκε το 1981. Διαβάστε περισσότερα για τον Σύλλογο