ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αθήνα 13 Δεκ. 2019
Σύμφωνα με το άρθρο 13 (α) σχετικού συγκαλείτε το ΔΣ του ΕΣΜΑ για εξέταση των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και λήψη σχετικών αποφάσεων, την Tρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:30, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ – Ρηγίλλης 1 και Βασ. Σοφίας).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

  1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
  2. Ορισμό βοηθητικών μελών ΔΣ κατά το άρθρο 24 (α) σχετικού.
  3. Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού Συλλόγου κατά το άρθρο 24 (α) σχετικής και απόφασης (β) σχετικού και ανάθεση έργου σε αυτή.
  4. Συγκρότηση Μόνιμων Επιτροπών Συλλόγου σύμφωνα με (β) σχετικό.
  5. Διαβούλευση εσωτερικού κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας.
  6. Εθιμοτυπική επίσκεψη σε κ. ΑΓΕΑ
  7. Παρουσία Συλλόγου στο διαδίκτυο και ΜΚΔ
  8. Προγραμματισμός δράσεων α’ τριμήνου 2020.
  9. Έγκριση προϋπολογισμού 2020.
  10. Θέματα από μέλη ΔΣ

Η συνεδρίαση είναι ανοιχτή προς τα μέλη του ΕΣΜΑ σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2 (α) σχετικού και όσα τακτικά μέλη του Συλλόγου επιθυμούν μπορούν να την παρακολουθήσουν.

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΕΣΜΑ
Ιωάννης Κούτρας