ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΟΛ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ ΤΗΣ 2/2/2020

Παρακάτω παρατίθεται το προς έγκριση Σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΕΚΟΛ) του ΕΣΜΑ από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 2/2/2020.
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΟΛ ΕΣΜΑ