Προβλήματα Πρόσβασης στην Ιστοσελίδα του ΕΣΜΑ

Αγαπητά μέλη
Λόγω της μεγάλης κίνησης που παρουσιάζει η ιστοσελίδα τον τελευταίο καιρό, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ορισμένα μέλη να μην μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή, ή να αργεί να “φορτώσει”.
Το πρόβλημα οφείλεται στον περιορισμό του bandwidth που έχει η ιστοσελίδα βάσει του πακέτου φιλοξενίας της.
Ο σύλλογος είναι σε διαδικασία αναβάθμισης του πακέτου φιλοξενίας της ιστοσελίδας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην αυξημένη ζήτηση.
Φιλικά
Ο Διαχειριστής