Πρόσκληση Μελών ΕΣΜΑ για συγκρότηση ΚΕΦΕ – Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αγαπητοί Συνάδερφοι & Φίλοι, τα παρακάτω έγγραφα αφορούν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης και τη συγκρότηση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή των εκλογών της 19 Μαρτίου 2022

ΑΠ10_ΕΣΜΑ_ΠροκήρυξηΕκλογών_ΟρθήΕπανάληψη

ΑΠ11_ΚΕΦΕ_ΟρθήΕπανάληψη

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΣΜΑ (NEW)