ΕΣΜΑ_LECTURES – “Η Εφαρμογή της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης στην Κατασκευή Στρατιωτικών Υποδομών” – Εισηγητής: Ιωάννης Κοκμοτός