Αρχαιότητα των Αξιωματικών Μηχανικών της ΠΑ μεταξύ ομοιόβαθμων, σε Κλαδικό και Διακλαδικό επίπεδο

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε το υπόμνημα της Μόνιμης Επιτροπής Πάγιων Επιδιώξεων του ΕΣΜΑ σχετικά με το θέμα της αρχαιότητας.

 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ