Δείτε εδώ τα τελευταία Νέα μας

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΣ ΚΑΙ ΕΟΕ ΕΣΜΑ

Κατόπιν σύσκεψης του εκλεγέντος κατά τις αρχαιρεσίες της 1ης Δεκεμβρίου 2019 Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότησή του σε σώμα με την κάτωθι σύνθεση και καθήκοντα:

Πρόεδρος: Ιωάννης Κούτρας της 29 ΣΜΑ
Αντιπρόεδρος: Πολυξένη (Τζένη) Τσάκαλου της 54 ΣΜΑ
Γενικός Γραμματέας: Βασίλειος Μηλιώτης της 52 ΣΜΑ
Ταμίας: Ιωάννης Μητράκης της 32 ΣΜΑ
Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Ζηκίδης της 41 ΣΜΑ
Σύμβουλος: Νεκτάριος – Δημήτριος Καρράς της 61 ΣΜΑ
Σύμβουλος: Δημήτριος Μπακάλης της 36 ΣΜΑ

Σημείωση: Οι θέσεις Συμβούλων τίθενται με ονομαστική σειρά και είναι καταστατικά πλήρως ισοδύναμες.
Εκ Μέρους του ΔΣ ΕΣΜΑ
Ιωάννης Κούτρας
Πρόεδρος ΔΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού και το από 1ης Δεκεμβρίου 2019 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου η σύνθεση της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου (EOE) έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος ΕΟΕ: Βορρόπουλος Γεώργιος της 30 ΣΜΑ
Μέλος: Κωνσταντίνος Ζαγγογιάννης της 29 ΣΜΑ
Μέλος: Μιχαήλ Κυριακίδης της 34 ΣΜΑ

Εκ Μέρους της ΕΟΕ
Γεώργιος Βορρόπουλος
Πρόεδρος ΕΟΕ