Ιστορικό του Συλλόγου

Καλώς ήρθατε στον ιστοχώρο του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας.

Μέσα σε αυτόν θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες γύρω από το σύλλογο, τις δραστηριότητες του, καθώς και εργαλεία ενημέρωσης και συνεργασίας μεταξύ των μελών του.

Μέλη του συλλόγου είναι όλοι οι εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί της Σχολής Ικάρων Μηχανικοί (ΣΜΑ), από την οποία αποφοιτούν οι αξιωματικοί ειδικότητας Μηχανικού, Ηλεκτρονικού/Τηλεπικοινωνιών και Εγκαταστάσεων της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και άλλων χωρών.

Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1981 και σκοπός του είναι η επαγγελματική και επιστημονική αναγνώριση και κατοχύρωση των μελών του,η ανύψωση και προβολή τους, η ανάπτυξη αισθήματος αλληλεγγύης και συναδέλφωσης, καθώς και η προσφορά επιστημονικής και γενικά τεχνολογικής βοήθειας για την πρόοδο του επιστημονικού και ειδικότερα του αεροπορικού τομέα.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Κουτρας της 29ης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πολυξένη (Τζένη) Τσάκαλου της 54ης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βασίλειος Μηλιώτης της 52ης
ΤΑΜΙΑΣ
Ιωάννης Μητράκης της 32ης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Κωνσταντίνος Ζηκίδης της 41ης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Νεκτάριος – Δημήτριος Καρράς της 61ης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Δημήτριος Μπακάλης της 36ης

Σύνθεση Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου

Πρόεδρος ΕΟΕ
Βορρόπουλος Γεώργιος της 30 ΣΜΑ
Μέλος
Κωνσταντίνος Ζαγγογιάννης της 29 ΣΜΑ
Μέλος
Μιχαήλ Κυριακίδης της 34 ΣΜΑ