Φωτογραφικό Υλικό

Η σελίδα αυτή είναι καινούρια και θα εμπλουτίζεται με φωτογραφικό υλικό που αφορά είτε το σύλλογο, είτε γενικώς τους μηχανικούς της ΣΜΑ είτε επιστημονικά θέματα.